Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Poliarchia 2016, nr 1(6)


Arkadiusz Nyzio
Wstęp

Mateusz Bąk
Prawne, polityczne, gospodarcze i infrastrukturalne perspektywy rozwoju rynku LNG w Unii Europejskiej
Legal, political, economic and infrastructural perspectives of the LNG market development in European Union

Dominika Proszowska
Facing the American "Pivot" to Asia: EU's Role in the Power-Balancing Game in Eastand Southeast Asia from a Neorealist Perspective

Marcin Więckowski
Narody nierosyjskie w Armii Czerwonej podczas II wojny światowej. Tytuł: Narody nierosyjskie w Armii Czerwonej podczas II wojny światowej
Non-Russian nations in the Red Army during World War II

Mateusz Fiszer
Proces kształtowania statusu dystryktu Brczko po zakończeniu konfliktu w Bośni i Hercegowinie
Evolution of the Brčko political status after the war in Bosnia and Herze govina

Katarzyna Głowacka
Kampania wyborcza 1989 roku jako przykład kampanii premodernizacyjnej
The 1989 parliamentary election campaign in Poland as an example of pre-modern campaigning