Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa


Dariusz Niedźwiedzki
Dylematy i kontrowersje wokół integracji europejskiej - wprowadzenie

Jerzy Bartkowski
Samorządy i europeizacja Polski lokalnej
Local self‑governments and Europeanization of local Poland: sociological, pragmatic and axiological aspects

Mirosław Natanek
Marazm czy wykorzystana szansa? Społeczności lokalne wobec działań samorządów lokalnych w warunkach członkostwa polski w UE i decentralizacji kraju
Fatigue or fulfilled opportunity? Local communities facing local self‑government policy in light of Poland’s EU membership and decentralisation

Maciej Stępka
Consolidating europeanization. A communication-development perspective

Paweł Kubicki
Tożsamość w czasach zmiany. Polska lokalna w procesie integracji integracji europejskiej
Social identity in times of change. Local Poland in the process of European integration

Magdalena Góra
"Nie taka Unia straszna, jak ją malują?" Stan integracji europejskiej i przyszłość Unii Europejskiej w oczach Polaków w świetle badań jakościowych
‘The Union’s not so black as it’s painted’? The state of the European integration and the future of the European Union in the eyes of Poles. The qualitative analysis

Marcin Galent
Polak i jego rodzina w Unii Europejskiej
The Pole and her/his family in the European Union

Krzysztof Zuba
Polski eurosceptycyzm w kontekście dylematów teoretycznych i porównawczych
Polish Euroscepticism in the context of theoretical and comparative dilemmas

Anna Pacześniak
Eurosceptyzym polskich partii politycznych – ile w tym przekonania, a ile pragmatyzmu?
Eurosceptic Polish political parties – how much of the belief, and how much of the pragmatism?

Natasza Styczyńska
(Non)Existence of Bulgarian Party-Based Euroscepticism – Why Should We Care?

Nóra Lázár
Euroscepticism in Hungary and in Poland: A comparative analysis of Jobbik and the Law and Justice parties