Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Sowiniec 2014, nr 45


Tomasz Gąsowski
Słowo od redaktora
A Word from the Editor

Kamil Stepan
Sierpień 1914. Od kompanii kadrowej do batalionu kadrowego
August 1914. From the Cadre Company to Cadre Battalion

Mateusz Drozdowski
Powstanie Legionów Polskich oraz Naczelnego Komitetu Narodowego w sierpniu 1914 roku. Zapomniany sukces politycznej elity Galicji
The Creation of the Polish Legions and the Supreme National Committee in August 1914. A Forgotten Success of the Political Elites of Galicia

Marek Cisek
Pomoc materialna społeczności Galicji Zachodniej Legionom w 1914 roku
Financial Support of Western Galicia Communities for Polish Legions in 1914

Janusz Mierzwa
Związek Legionistów Polskich w międzywojennym Krakowie
The Association of Polish Legionnaires in Interwar Krakow

Marcin Kluzik
Propozycje programowe nurtu socjaldemokratycznego opozycji politycznej w Polsce w latach osiemdziesiątych XX wieku
Programme proposals of the social-democratic political opposition in the 1980’s Poland

Krzysztof Nowakowski
Ludwik Nowakowski „Bułgar”, Szlak leguna „Bułgara”. Sierpień 1914 – Grudzień 1916. Wspomnienia kaprala sekcyjnego Ludwika Nowakowskiego, cz. 1: Sierpień–grudzień 1914
Ludwik Nowakowski “Bułgar” The Trail of the “Bułgar” Legionary. August 1914 - December 1916. Memories of Section Corporal Ludwik Nowakowski, part 1. August - December 1914

Antoni Czachura
W 100-lecie bitwy pod Limanową
On the Centenary of the Battle of Limanowa

Mirosław Lewandowski
Niepodległość jest nam potrzebna jak powietrze”. Ze Stanisławem Palczewskim rozmawia Mirosław Lewandowski
“We Need Independence like the Air that we Breathe”, Stanisław Palczewski in conversation with Mirosław Lewandowski