pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

 

Podporządkowanie w stosunkach międzypaństwowych po zimnej wojnie

2017-11-06

Książka przedstawia podporządkowanie w dwustronnych stosunkach międzypaństwowych. W monografii podjęto gruntowne, wnikliwe badanie wszystkich państw w okresie 1992-2013.

Monografia ta jest oryginalną i inspirującą inicjatywą wydawniczą, o dużym znaczeniu poznawczym (teoretycznym i metodologicznym), jak i walorach dydaktycznych, które wiążą się z wypełnieniem istotnej luki w ź...
 


 

Między Rzymem, Dunajem a murem Hadriana. Prawo rzymskie i Europa w De Usu et Authoritate Iuris civilis Romanorum in Dominiis Principum Christianorum

2017-11-06

Doktor Łukasz Marzec jest pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładał też w Instytucie Filologii Klasycznej UJ, Instytucie Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz w Uniwersytecie Budapesztańskim. Kierował szkoleniem aplikantów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Zajmuje się prawem rzymskim, historią prawa angielsk...
 


 

Kraków - metropolia, t.2. Dylematy rozwoju

2017-11-06

Niniejsza książka stanowi zbiór interesujących studiów naświetlających
temat rozwoju Krakowa z uwzględnieniem zarówno perspektywy historycznej,
jak też wyzwań współczesności. Każdy z tekstów powstał na podstawie
ambitnych i bardzo zaawansowanych badań naukowych. Dzięki temu czytelnik
otrzymuje sporą dawkę nowej wiedzy na temat Krakowa, a do...
 


 

Reformacja i władza. Reformy chrześcijaństwa w nurcie reformacji a spory o władzę na Śląsku w XVI i pierwszym dwudziestoleciu XV

2017-11-06

Reformacja była przełomem w historii Kościoła i tej części chrześcijaństwa, która do czasu zaistnienia tego zjawiska znajdowała się pod papieską obediencją. Rozłam wyznaniowy, który powstał tyleż w wyniku zainicjowanych przez reformację procesów, ileż w wyniku intensywnej ewolucji Kościoła katolickiego nakierowanej na tworzenie odrębnej w stosunku do reformacji tożsamości d...
 


 

LingVaria 2017, nr 23

2017-10-11

 

 

Michał Głuszkowski: Ile lingwistyki w slawistyce, ile slawistyki

w lingwistyce? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Zagadnienia ogólne

Barbara Hlibowicka-Węglarz: Pidżyny i inne języki wehikularne . . . . . . . . 25

Aleksander Kiklewicz: Nieokreśloność a kwantyfikacja...
 


 

LingVaria 2017, numer specjalny

2017-10-11

 SPIS TREŚCI

 

Wojciech Chlebda: Nad kartami prac Profesora Witolda Mańczaka.

Notatki z marginesów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Maciej Grochowski: O poglądach Profesora Witolda Mańczaka

na paradygmaty językoznawstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
 


 

Kraków zmitologizowany

2017-10-10

 

Kraków – miasto królów i świętych, miasto

artystów, miasto literatury, miasto wielu kultur,
wreszcie miasto składające się z wielu miast

 


 

Monumenta Medica Cracoviensia

2017-10-03

Z przyjściem na Katedrę Historii i Filozofii Medycyny UJ prof. dra Władysława Szumowskiego w 1920 r. powstało Krakowskie Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny, które podjęło się wydawania publikacji z zakresu historii medycyny pt. "Wydawnictwa Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Historii Medycyny". Ostatnia pozycja tej serii wydawniczej, pamiętniki prof. Fryderyka Hechla...
 


 

Czasopismo "Apollo". Jego miejsce i rola w odrodzeniu poezji i kultury arabskiej

2017-10-03

Czasopismo "Apollo" było głównym organem działającego w Kairze w latach 1932-1934 i założonego przez Ahmada Zakiego Abu Szadiego Stowarzyszenia Apollo. Dostarczało cennych informacji dotyczących działalności tego ugrupowania poetyckiego, sposobu realizacji wyznaczonych celów, jego charakteru, jak również propagowanych przez nie idei. Pomimo tego, że pismo było efemerydą - u...
 


 

Małżeńskie umowy majątkowe w świetle krakowskiej polityki notarialnej (1918-1946)

2017-10-03

 

Przedstawienie praktyki notarialnej w zakresie małżeńskich umów majątkowych w Krakowie w omawianym okresie wnosi nowe treści do badań nad prawem małżeńskim majątkowym w Polsce przed unifikacją prawa cywilnego w 1946 r. Uważam, że należy zainteresować krakowskich notariuszy tym wartościowym opracowaniem. Przyznać trzeba, iż Kraków ma szczęście dysponować materiałem arc...
 


 

Pan Podstolic albo czym jesteśmy, czym być możemy. Romans administracyjny

2017-10-03

 W historii literatury Pan Podstolic Edwarda Tomasza Massalskiego wymeiniany jest czasem wśród kilku powieści-traktatów będących naśladownictwami Pana Podstolego Ignacego Krasickiego. Nawiązanie do tego utworu dziewiętnastowieczny autor sygnalizuje już samym tytułem i koncepcją głównego bohatera, Pana Podstolica, który jest synem Pana Podstolego i kontynuuje jeg...
 


 

Prawna regulacja medycznie wspomaganej prokreacji w Polsce i wybranych państwach europejskich. Wybrane problemy

2017-10-03

 

Niniejsza monografia jest poświęcona prawnym aspektom medycznie wspomaganej prokreacji w Polsce. Wśród procedur medycznie wspomaganej prokreacji szczególne miejsce zajmuje procedura zapłodnienia pozaustrojowego, wywołująca ogromne zainteresowanie i spory w dyskusji społecznej. W zakresie jej oceny podzieleni są także bioetycy oraz środowiska medyczne i prawnicze. Wyni...
 


 

Krakowskie Pismo Kresowe 2016, nr 8

2017-10-02

Spis treści
ARTYKUŁY
Andrzej A. Zięba, Agnus Dei cum labaro, czyli znak i herb Ormian polskich –
dzieło Katarzyny Agopsowicz.............................................................................. 9
Renata Król-Mazur, Przemiany społeczności ormiańskiej w Polsce pod
wpływem unii ze Stolicą Apostolską........................................................
 


 

Politeja 2017, nr 48

2017-09-28

 

 

Studia Iberystyczne 2016, nr 15: Representacoes da violencia / Vergilio Ferreira revisitado

2017-09-26

 

 

Poliarchia 2016, nr 1(6)

2017-09-20

Mateusz Bąk, Prawne, polityczne, gospodarcze i infrastrukturalne perspektywy rozwoju rynku LNG w Unii Europejskiej, DOI: 10.12797/Poliarchia.04...
 


 

Poliarchia 2015, nr 5

2017-09-20

Agnieszka Batko, Bringing Pyongyang Back: the Prospects for Establishing Multilateral Cooperation Mechanism in East Asia, DOI: 10.12797/Poliarchia.03.2015.05.02

Magdalena Kania, 
 

Między Oryginałem a Przekładem 2017, nr 36

2017-09-18

 

 

Avant-propos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

 

Jerzy Brzozowski

Terry Pratchett, joueur de foot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

 

Marzena Chrobak

Les aventures extraordinaires du fantastique étranger sur le marché édit...
 


 

Pionierzy krakowskiej afrykanistyki. Pamięci Profesora Romana Stopy (1895-1995) w 120. rocznicę urodzin

2017-09-04

Lata 30. XX wieku to dla krakowskich studiów afrykanistycznych okres przełomowy, w którym rozwijające się zainteresowanie Afryką zaowocuje pierwszymi niezależnymi projektami badawczymi realizowanymi w terenie – na kontynencie afrykańskim. Najlepszym przykładem są badania prowadzone przez Romana Stopę (1895-1995), uważanego za ojca polskiego językoznawstwa afrykańskiego, prof...
 


 

Itinerarium Romanum (1723). Podróż Rzymska (1723)

2017-09-04

W Archiwum Prowincji Franciszkanów-Reformatów w Krakowie zachowało się kilka relacji podróżniczych zakonników z czasów staropolskich. Są one ważnymi źródłami historycznymi. W niniejszym tomie przedstawiamy relację kustosza prowincji małopolskiej reformatów, Symforiana Arakiełowicza (1678-1742), który w 1723 r. udał się na kapitułę generaln...
 


 

Wernyhora. Wieszcz ukraiński. Powieść historyczna z roku 1768

2017-09-04

 

 

 

O wartości dzieła Czajkowskiego nie świadczy wpisana weń ideologia emigracyjna. W tym zakresie Wernyhora stanowi jeden z typowych głosów postulujących zgodę narodową, zgodę, dla której pisarz znalazł podbudowę w barokowej tradycji symbiozy polsko-kozackiej (jej uosobieniem jest m.in. hetman Piotr Konaszewicz Sahajdaczny). Współczesna l...
 


 
Zobacz najnowsze [ RECENZJE ]
 


(c) Księgarnia Akademicka