pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 Newsletter:
Twój email:*
 


 

Okręgowe sądy ubezpieczeń społecznych

2017-09-04

 

Opracowanie niniejsze stanowi pierwszą w historiografii polskiej monograficzną prezentację problematyki związanej z działającymi w Polsce Ludowej od lat 40. do 70. XX w. okręgowymi sądami ubezpieczeń społecznych. Sądy te, wraz z współistniejącymi z nimi Trybunałem Ubezpieczeń Społecznych, były pierwszymi działającymi w Polsce po II wojnie światowej - na długo przed powołanie...
 


 

Pionierzy krakowskiej afrykanistyki. Pamięci Profesora Romana Stopy (1895-1995) w 120. rocznicę urodzin

2017-09-04

Lata 30. XX wieku to dla krakowskich studiów afrykanistycznych okres przełomowy, w którym rozwijające się zainteresowanie Afryką zaowocuje pierwszymi niezależnymi projektami badawczymi realizowanymi w terenie – na kontynencie afrykańskim. Najlepszym przykładem są badania prowadzone przez Romana Stopę (1895-1995), uważanego za ojca polskiego językoznawstwa afrykańskiego, prof...
 


 

Itinerarium Romanum (1723). Podróż Rzymska (1723)

2017-09-04

W Archiwum Prowincji Franciszkanów-Reformatów w Krakowie zachowało się kilka relacji podróżniczych zakonników z czasów staropolskich. Są one ważnymi źródłami historycznymi. W niniejszym tomie przedstawiamy relację kustosza prowincji małopolskiej reformatów, Symforiana Arakiełowicza (1678-1742), który w 1723 r. udał się na kapitułę generaln...
 


 

Wernyhora. Wieszcz ukraiński. Powieść historyczna z roku 1768

2017-09-04

 

 

 

O wartości dzieła Czajkowskiego nie świadczy wpisana weń ideologia emigracyjna. W tym zakresie Wernyhora stanowi jeden z typowych głosów postulujących zgodę narodową, zgodę, dla której pisarz znalazł podbudowę w barokowej tradycji symbiozy polsko-kozackiej (jej uosobieniem jest m.in. hetman Piotr Konaszewicz Sahajdaczny). Współczesna l...
 


 

Classica Cracoviensia 2016, nr 19

2017-08-24

Michał Bzinkowski, Rita Winiarska

Images of sculptures in poetry of Giorgis Manousakis....... 5

Adriana Grzelak-Krzymianowska

Il mito di Prometeo riscritto . L’uso e le trasformazioni delle fonti del mito di Giapetide nella Scommessa di Prometeo di Giacomo Leopardi....................................................... 15

Marek Hermann

Die mrchenhafte Rh...
 


 

Genetyka widowiska. Człowiek, maska, rytuał, widowisko

2017-08-03

Maska jest echem tożsamości własnej podmiotu. Ulega wyobcowaniu w rytuale używającym jej po to, by rozdwojona tożsamość podmiotu wtargnęła, wbiła się w naturę jako obcy element, ale przecież w samej naturze tkwiący od początku. Rytuał jest bowiem przestrzenią wyobcowania, dlatego dotyczy zawsze tego, co było, a nigdy tego, co ma się zdarzyć. Powtórzenie nie jest czarodziejstwem i magią, ...
 


 

OUN, UPA i zagłada Żydów

2017-08-02

Kilkadziesiąt artykułów zebranych w tomie OUN, UPA i zagłada Żydów nie jest dziełem wspólnym, lecz indywidualnymi, autorskimi pracami dwudziestu dwóch specjalistów z zakresu problematyki nacjonalizmu ukraińskiego i Holokaustu. Reprezentują one różne ujęcia, metodologie i punkty widzenia, gdyż zostały napisane przez autorów pochodzących z Izraela,...
 


 

Lot ku burzy. Polska w przygotowaniach mocarstw Zachodu do wojny powietrznej marzec-sierpień 1939

2017-08-01

W nauce bywają niekiedy zagadnienia, które w powszechnym mniemaniu zbadane zostały gruntownie, a kolejne ich analizy mogłyby wydawać się zbędne. Autor, podejmując problematykę dotyczącą wydarzeń rozgrywających się w Europie w ostatnich miesiącach przed wybuchem II wojny światowej, zdawał sobie sprawę z tego, że wielokrotnie była już ona przedmiotem naukowej refleksji. Równocześnie...
 


 

Sarmaci i uczeni. Spór o pochodzenie Polaków

2017-07-27

Praca [...] Wojciecha Paszyńskiego [...] jest interesującym i wiele wnoszącym do naszej wiedzy przykładem analizy przemian idei w nauce w powiązaniu ze zmieniającą się sytuacją społeczno-polityczną w długim czasie. Autor poddał analizie spór o pochodzenie Polaków w historiografii staropolskiej w okresie od XII do XVIII wieku, de facto wykraczając jednak znacząco poza tak...
 


 

Politeja 2017, nr 47

2017-07-20

 

 

Owady i media

2017-07-10

Rój jest nie tyle formą, ile raczej sposobem indywiduacji kolektywów czy sieci społecznych, dlatego stanowi wspólny mianownik dla całego spektrum zjawisk społeczeństwa idei. Badania nad zwierzętami spotykają się tu za pośrednictwem dyskursu posthumanizmu z teorią mediów. Zwierzęta od dawna dostarczały materiału do rozważań nad intensywnościami i pot...
 


 

Naród we współczesnej polskiej myśli nacjonalistycznej. Problematyka narodu w ujęciu głównych nurtów polskiego nacjonalizmu w latach

2017-07-05

Przedstawiamy najnowszą książkę doktora Bartosza Smolika „Naród we współczesnej polskiej myśli nacjonalistycznej. Problematyka narodu w ujęciu głównych nurtów polskiego nacjonalizmu w latach 1989-2004”. Autor podkreśla, że Polska myśl nacjonalistyczna nigdy nie stanowiła monolitu, w konsekwencji tworzą ją różne nurty definiowane przez stosunek do t...
 


 

Nadzór nad prasą w Krakowie (1918-1939)

2017-07-05

Książka prezentuje wycinek z dziejów prasy krakowskiej, również polskiej, w wymiarze jednego ośrodka.  Powstała na styku kilku dyscyplin naukowych, by wymienić: prawo, historię, bibliologię, ma zatem charakter interdyscyplinarny. Przede wszystkim jednak wpisuje się w nurt badań obejmujących  historię prasy i prawo prasowe w okresie międzywojennym.


 

 

Wspomnienia z lat 1946-2016

2017-07-05

W tej książce zawarłem w wielkim skrócie 70 lat mego dojrzałego życia w Polsce. Przy jej pisaniu korzystałem z posiadanych notatek, dokumentów, zdjęć, a przede wszystkim z tego, co zdołałem zachować w pamięci. Są to wspomnienia bardzo osobiste i tylko w niektórych fragmentach zahaczają o sprawy og&oacu...
 


 

Politeja 2017, nr 46

2017-07-03

 

 

Essays in the History of Languages and Linguistics. Dedicated to Marek Stachowski on the Occasion of his 60th Birthday

2017-07-03

Many of those who will read these pages are fully aware of Marek Stachowski’s scholarly achievements up to the present. How ver professorsatile and appreciated an author he has been is illustrated quite perfectly by the table of contents of the present tome. Indeed, Professor Stachowski is commonly regarded as a Turkologist whose varied academic career has been marked by a consistent appr...
 


 

Księga sądowa wsi Wysoka k. Łańcuta 1665-1792

2017-07-03

Wysoka koło Łańcuta, w znanych dziś dokumentach występująca od 1384 roku, nie
zapisała się w historii jakimiś ważnymi wydarzeniami. Nie ma w niej też obiektów,
które przyciągałyby uwagę encyklopedii czy przewodników turystycznych. Jednak
dla badań nad dziejami regionu łańcuckiego i dawnej ziemi przemyskiej wieś ta ma
szczególne znaczenie, a to dla...
 


 

Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa - Książka - Ruch". Studium powstania, działalności i likwidacji

2017-07-03

 

Książka jest studium odnoszącym się do fenomenu, jakim bezwzględnie była Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza Prasa - Książka - Ruch. Autorka przedstawia ewolucję od czasów świetności do procesu likwidacji tego największego w Europie Środkowo-Wschodniej koncernu prasowego. Niezaprzeczalnym walorem rozprawy jes...
 


 

Wszystkie drogi prowadzą na Krupniczą. O Domu Literatów

2017-07-03

Książka o domu przy ulicy Krupniczej 22 w Krakowie to opowieść szczególna. Ukazuje nam ona powikłaną i burzliwą historię kamienicy, która po wojnie stała się miejscem literackim, aby na koniec swojej biografii abdykować do rangi baru wegetariańskiego. (...) Na ile Krupnicza 22 jest „legendą twórczego mieszkania”? Kto ją współtworzył? Geopoetyka albo czyta...
 


 

Collegium Kazimierzowskie. On the Boundary Between Two World

2017-06-30

 

 

Między Oryginałem a Przekładem 2017, nr 35

2017-06-26

 

 
Zobacz najnowsze [ RECENZJE ]
 


(c) Księgarnia Akademicka