Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Rozwój myśli i profesjonalizacji poradnictwa zawodowego. Tropy, dokonania, perspektywy

Bańka Augustyn , Trzeciak Włodzimierz ,

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Psychologia i Architu- - ra, 2018
Stron: 510
Dział:
ISBN/ISSN: 9788362051137

 

Autor: Bańka Augustyn , Trzeciak Włodzimierz ,

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Psychologia i Architu- - ra, 2018

Dział:

Stron: 510

ISBN/ISSN: 9788362051137

Książka zawiera wszechstronny opis, dogłębne wyjaśnienie genezy i systematyczne przedstawienie perspektyw rozwojowych poradnictwa zawodowego. Książka realizuje oryginalny pomysł opowiadania o dziejach myśli i profesjonalizacji poradnictwa zawodowego z dwóch łączących się ze sobą punktów widzenia. Pierwszy z nich dotyczy obiektywnej historii myśli i działań doradczych od zarania cywilizacji zachodniej. Drugi natomiast dotyczy historii dopełnianej osobistymi opowieściami dotyczącymi warsztatowych sekretów codziennej pracy doradczej wybranych ekspertów – ludzi bezpośrednio zaangażowanych w tworzenie najnowszej historii poradnictwa zawodowego w Polsce. W kolejnych ośmiu rozdziałach książki znajduje się uporządkowana wiedza o mechanizmach rozwojowych profesjonalnego wspomagania ludzi w wyborze zawodu i planowaniu kariery. Historia rozwoju myśli poradnictwa zawodowego analizowana jest z perspektywy różnych paradygmatów nauki ze szczególnym uwzględnieniem klasycznej psychologii stosowanej, której dynamizmami rozwoju były zawsze działania i pomysły konkretnych jednostek. W ten sposób książka realizuje trzy ważne cele. Po pierwsze, chroni od zapomnienia wspaniały dorobek kilku pokoleń polskich zawodoznawców i doradców poradnianych. Po drugie pokazuje, że dorobek ów nie był on przypadkowy i może być z pożytkiem wykorzystany w przyszłości. Po trzecie, wytycza na podstawie dotychczasowego dziedzictwa nowe horyzonty rozwoju poradnictwa. Całość obudowana jest literaturą historyczną i współczesną, jak też wszechstronnymi ujęciami teoretycznymi, jakie formowały się w instytucjach doradczych związanych z poradnictwem zawodowym. Książka ta może być użyteczną lekturą nie tylko dla badaczy, wykładowców, doradców zawodowych, studentów zainteresowanych doradztwem karier czy słuchaczy studiów podyplomowych, ale także dla urzędników i polityków, od których społeczeństwo oczekuje skutecznego wsparcia i rozwiązywania problemów zatrudnienia.