Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wayang. Jawajski teatr cieni

Marianna Lis

Wydawnictwo Tako, 2020
Stron: 356
Dział:
ISBN: 9788395622847
 
 
 

 

Marianna Lis

Wydawnictwo Tako, 2020

Dział:

Stron: 356

ISBN: 9788395622847

We współczesnym jawajskim teatrze cieni, określanym mianem wayang kontemporer, októrym opowiada ta książka, ponad tysiącletnia tradycja współistnieje zinnowacjami wprowadzanymi doprzedstawień wostatnich dekadach. Równie dużym zainteresowaniem cieszą się występy najlepszych lalkarzy, znanych ztelewizji czy internetu, jak itwórców eksperymentujących, łamiących zasady iwykraczających poza tradycyjne rozumienie teatru cieni.

Pierwsza część książki przedstawia historię wayangu oraz elementy tworzące spektakle tradycyjnego iwspółczesnego teatru cieni naJawie: poczynając od lalkarza, będącego również dramaturgiem, reżyserem idyrygentem, poprzez animowane przez niego lalki, doopisu przestrzeni, muzyki iwreszcie samego przedstawienia. Druga część koncentruje się napokazaniu współczesnego wayangu, jego roli wnajnowszej historii Indonezji ikierunków rozwoju tego teatru wdrugiej połowie XX ina początku XXI wieku.