Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Na pierwszym planie. Możni i szlachta polska wobec bezkrólewia po śmierci Ludwika Andegaweńskiego

Dariusz Wróbel

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2020
Stron: 586
Dział:
ISBN: 9788322793381
Wydanie drukowane
 

52,50 47,25

Pozycja dostępna

 

 Tematyka rozprawy traktuje o postawie możnych i szlachty w niezwykle ważnym w dziejach Polski okresie, gdy rozstrzygały się dalsze losy związku Królestwa Polskiego z dynastią Andegawenów. Zajmowano się tą problematyką w przeszłości dość często, jednak efekty owych badań nie dawały rzetelnych i jednoznacznych wyników (…). Dariusz Wróbel podjął się zweryfikować i uporządkować naszą wiedzę na temat wypadków czasu bezkrólewia i postaw przedstawicieli tzw. narodu politycznego (…). Gdy chodzi o ocenę wartości naukowej pracy, to pragnę stwierdzić, że bez wątpienia wypełnia ona standardy bardzo dobrej pracy naukowej z opanowaniem i wykorzystaniem olbrzymiej liczby pozycji źródłowych i literatury tak polskiej, jak i obcojęzycznej, w tym węgierskiej (…).

 Z recenzji prof. dr. hab. Jana Tęgowskiego