Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim, t. 1

Lata panowania Kazimierza i Aleksandra Jagiellończyka

Antoni Mironowicz

Białystok : Firma Libra Janusz Kabath, 2016
Stron: 121
Wydanie: 1
Dział:
ISBN: 9788364811203
 
 
 

 

Antoni Mironowicz

Białystok : Firma Libra Janusz Kabath, 2016

Dział:

Stron: 121

Wydanie: 1

ISBN: 9788364811203

 Wypisy pod tytułęm Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim z Metryki Litewskiej pochodzą głównie z Ksiąg Wpisów 4 i 6 tejże Metryki oraz księgi 5 Metryki - Księgi Zapisów. Ta ostatnia dotyczy niemalże wyłącznie lat panowania Kazimierza Jagiellończyka. Porównanie ich ze znanymi edycjami źródłowymi wskazuje na daleko idące rozbieżności powstałe w wyniku niedoskonałości wypisów lub korzystania z innych źródeł przez osoby je wykonujące. Prawdopodobnie mogły to być inne wersje lub kopie 4,5 i 6 księgi Metryki Litewskiej.