Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Dobrze funkcjonujące miasto.

Koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju

Anna Karwińska, Agnieszka Brzosko-Sermak

Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014
Stron: 149
Dział:
ISBN: 9788372526465
 
 
 

 

Anna Karwińska, Agnieszka Brzosko-Sermak

Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014

Dział:

Stron: 149

ISBN: 9788372526465

 Prezentowana monografia jest publikacją interdyscyplinarną, łączącą perspektywy geografii społecznej i socjologii. Głównym przedmiotem rozważań jest miasto jako społeczno-przestrzenne środowisko człowieka, a głównym celem – zidentyfikowanie i opisanie uwarunkowań i barier dobrego funkcjonowania tego środowiska. Dobre funkcjonowanie miasta odniesione zostało do kilku wybranych aspektów: funkcjonalnej przestrzeni miejskiej, organizacji miejskiego życia społecznego, wreszcie sposobu zarządzania miastem i problemów partycypacji społecznej.

Miasto od dawna fascynuje przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, współpracujących ze sobą, by ukazać wielowymiarowość tego fenomenu. Jedno z pytań, na które trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź, dotyczy powodów, dla których ludzie od tysiącleci tworzą i rozbudowują cywilizację miejską, mimo że od równie dawna ją krytykują. Monografia jest także próbą odpowiedzi na pytania o to, dlaczego miasto stało się dominującym typem środowiska społecznego, jakie zmiany należy w nim przeprowadzić i jakie są możliwości ich przeprowadzenia. Autorki formułują szereg postulatów, których spełnienie pozwoliłoby na powtórzenie dzisiaj pochodzącej sprzed kilkudziesięciu lat opinii L. Reissmana, że: „Miasto jest prawdopodobnie największym osiągnięciem człowieka”.