Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Nazwy geograficzne w polskich przekładach nowego testamentu z XVI i XVII wieku

Analiza i słownik

Rafał Zarębski

Łódź : UNIWERSYTET ŁÓDZKI, 2020
Stron: 323
Dział:
ISBN: 9788382202083
Wydanie drukowane
 

44,00 39,60

Pozycja dostępna

 

Rafał Zarębski

Łódź : UNIWERSYTET ŁÓDZKI, 2020

Dział:

Stron: 323

ISBN: 9788382202083

 Książka Rafała Zarębskiego to studium na wysokim poziomie refleksji naukowej, wpisujące się w serię monografii dotyczących polszczyzny przekładów biblijnych XVI i XVII wieku, które w ostatnich latach ukazały się na rynku krajowym i zagranicznym. Uzupełnia wiedzę na temat polszczyzny renesansowej, a w szczególności polszczyzny biblijnej, zwłaszcza w jej planie onomastycznym. Autor ukazał przejęte do polszczyzny nowotestamentowe nazwy geograficzne zarówno w aspekcie formalnym, jak i stylistycznym oraz semantycznym. Na podstawie pozyskanych danych sporządził też Słownik nazw geograficznych i ich ekwiwalentów w polskich przekładach Nowego Testamentu z XVI i XVII wieku, będący niezwykle wartościowym naukowo dopełnieniem monografii.
Publikacja wraz ze słownikiem to pozycja w pełni oryginalna zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku wydawniczym. Stanowi studium pionierskie, jeśli chodzi o materiał empiryczny, który został poddany analizie lingwistycznej, a także nowatorskie, jeśli chodzi o założenia metodologiczne, splatające w jedno zagadnienia z onomastyki, semantyki, diachronicznych studiów filologicznych, filologii biblijnej, teolingwistyki, lingwistyki antropologicznej, translatologii, teorii wariantywności i historii języka polskiego.
Z recenzji prof. dr. hab. Tomasza Lisowskiego