Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Colloquia Communia 4(71) 2001. Szkice ze współczesnej filozofii słowackiej

Wydawnictwo: Adam Marszałek. Wydawnictwo, 2001
Stron: 199
Dział:
ISBN/ISSN: 9788371748455

 

Autor:

Wydawnictwo: Adam Marszałek. Wydawnictwo, 2001

Dział:

Stron: 199

ISBN/ISSN: 9788371748455

Przedkładany czytelnikom tom COLLOQUIA COMMUNIA poświęcony jest filozofii słowackiej. Jest to pierwsza systematyczna prezentacja filozofii słowackiej w Polsce. Ogromna różnorodność tematyczna i problemowa wypowiedzi umieszczonych w przedkładanym tomie została ujęta przez redaktorów w pięć działów: 1) historia filozofii, 2) metafilozofia, 3) filozofia ekologiczna, 4) filozofia praktyczna oraz 5) synkrytycyzm jako filozofia i sposób życia. W ostatnich latach, zarówno w Polsce jak i na Słowacji, podjęto szersze badania nad różnymi nurtami filozofii polskiej i słowackiej. Na Słowacji budzi zainteresowanie twórczość R. Ingardena, Szkoły Lwowsko-Warszawskiej itd. Można mieć nadzieję, że ten bogaty problemowo tom COLLOQUIA COMMUNIA ożywi wzajemne zainteresowania bliskich kulturowo i językowo filozofów polskich i słowackich.