pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Pedagogika
Znaleziono pozycji: 491
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1  [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
1
Wykorzystanie e-learningu w polskich uniwersytetach w aspekcie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
Aleksandra Pleśniarka
ISBN/ISSN 9788380195318
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
Cena w sklepie: 38,00
Cena wysyłkowa: 34,20
2
Historia - pamięć - tożsamość w edukacji humanistycznej. T.4: Archiwum jako
red. Bożena Popiołek, red. Agnieszka Chłosta-Sikorska, red. Agnieszka Słaby
ISBN/ISSN 9788365705143
Wyd.: Libron sc.
Cena w sklepie: 38,00
Cena wysyłkowa: 34,20
3
Efektywność edukacji wczesnoszkolnej. Wybrane aspekty
red. Teresa Parczewska
ISBN/ISSN 9788377849187
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 34,00
Cena wysyłkowa: 30,60
4
Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej
red. Zofia Palak, red. Magdalena Wójcik
ISBN/ISSN 9788377848944
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 38,00
Cena wysyłkowa: 34,20
5
Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki
Grzegorz Żuk
ISBN/ISSN 9788377848753
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 40,00
Cena wysyłkowa: 36,00
6
Myślenie krytyczne jako cel kształcenia na przykładzie systemów edukacyjnych USA i Kanady
Ewa Wasilewska-Kamińska
ISBN/ISSN 9788323525554
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Cena w sklepie: 35,00
Cena wysyłkowa: 31,50
7
Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie
Paweł Kozłowski
ISBN/ISSN 9788380950696
Wyd.: Impuls. Oficyna Wydawnicza
Cena w sklepie: 34,80
Cena wysyłkowa: 31,32
8
Edukacja w perspektywie wyzwań współczesności
red. Andrei Harbatski, red. Elżbieta Krysztofik-Gogol
ISBN/ISSN 9788380195295
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
Cena w sklepie: 49,00
Cena wysyłkowa: 44,10
9
Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji
red. Anna Karpińska, red. Monika Zińczuk, red. Piotr Remża
ISBN/ISSN 9788380194236
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
Cena w sklepie: 44,80
Cena wysyłkowa: 40,32
10
Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Teresa Lewandowska-Kidoń, Barbara Kalinowska-Witek
ISBN/ISSN 9788377848586
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 31,50
Cena wysyłkowa: 28,35
11
W poszukiwaniu wychowującej kurateli sądowej
Andrzej Węgliński, Grażyna Kuziora
ISBN/ISSN 9788377848791
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 36,00
Cena wysyłkowa: 32,40
12
Kobiety w szkole lwowsko-warszawskiej
red. Dariusz Łukasiewicz, red. Ryszard Mordarski
ISBN/ISSN 9788380180987
Wyd.: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgo
13
Aretologiczne podstawy pedagogiki
Krzysztof Śleziński
ISBN/ISSN 9788365432261
Wyd.: SCRIPT
Cena w sklepie: 24,00
Cena wysyłkowa: 21,60
14
Dziecko i nauczyciel w procesie poznania i działania
red. Krzysztof Kraszewski, red. Barbara Nawolska
ISBN/ISSN 9788380840133
Wyd.: Uniwersytet Pedagogiczny
Cena w sklepie: 20,00
Cena wysyłkowa: 18,00
15
Sposób na trudne dziecko

Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
16
Rozumieć chaos. Rzecz o terminach i znaczeniach im nadawanych w pedagogice specjalnej
Sławomir Olszewski, Katarzyna Parys
ISBN/ISSN 9788380840003
Wyd.: Uniwersytet Pedagogiczny
Cena w sklepie: 47,00
Cena wysyłkowa: 42,30
17
Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik
ISBN/ISSN 9788371341878
Wyd.: Harmonia Wydawnictwo
18
Wstęp do teorii wychowania
Andrzej M. Tchorzewski
ISBN/ISSN 9788327712363
Wyd.: WAM
19
20
Człowiek w kontekście całożyciowej edukacji. Teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia
Wanda Jakubaszek
ISBN/ISSN 9788372719959
Wyd.: Uniwersytet Pedagogiczny
Cena w sklepie: 16,00
Cena wysyłkowa: 14,40
21
Kwestia kobieca. Rodzina-wychowanie-edukacja. Bibliografia adnotowana zawartości czasopisma
Renata Bednarz-Grzybek
ISBN/ISSN 9788377848401
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 35,00
Cena wysyłkowa: 31,50
22
Uniwersytety ludowe. Pomiędzy starymi a nowymi wyzwaniami
red. Tomasz Maliszewski, red. Małgorzata Rosalska
ISBN/ISSN 9788380190931
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
23
Taoistyczne, konfucjańskie i zachodnie koncepcje pedagogiczne
P. Zieliński
ISBN/ISSN 9788374554848
Wyd.: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowi
Cena w sklepie: 78,00
Cena wysyłkowa: 70,20
24
Szkice z pedagogiki ogólnej
Roman Schulz
ISBN/ISSN 9788380194007
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
25
26
Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole. Prace dedykowane Profesor Halinie Wiśniewskiej
red. Małgorzata Karwatowska, red. Leszek Tymiakin
ISBN/ISSN 9788377848036
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
27
Wokół edukacji polonistycznej w szkole. Teoria i praktyka
Halina Wiśniewska
ISBN/ISSN 9788377848067
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
28
Arteterapia. Scenariusze zajęć
Anna Pikała, Magdalena Sasin
ISBN/ISSN 9788380880146
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
29
Kultura akademicka - koniec utopii?
Łukasz Sułkowski
ISBN/ISSN 9788301185244
Wyd.: Dom Wydawniczy PWN
Cena w sklepie: 59,00
Cena wysyłkowa: 53,10
30
Kategoria narodu w dyskursie edukacyjnym. Analiza procesów konstruowania tożsamości w podręcznikach szkolnych
Monika Popow
ISBN/ISSN 9788323279792
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
Pedagogika
Znaleziono pozycji: 491
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1  [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]

(c) Księgarnia Akademicka