pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Pedagogika
Znaleziono pozycji: 494
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1  [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
1
Idee pedagogiczne Seneki. Między edukacją a przemijaniem
Ilona Błaszczyk, Charles Burnier
ISBN/ISSN 9788380181199
Wyd.: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgo
Cena w sklepie: 26,00
Cena wysyłkowa: 23,40
2
Esej postantypedagogiczny
Piotr Magier
ISBN/ISSN 9788373067561
Wyd.: TN KUL
Cena w sklepie: 50,00
Cena wysyłkowa: 45,00
3
Polonistyczna zasada indywidualizacji
Natalia Grabska
ISBN/ISSN 9788373067554
Wyd.: TN KUL
Cena w sklepie: 52,00
Cena wysyłkowa: 46,80
4
Fenomen szkoły lwowsko-warszawskiej
red. Anna Brożek, red. Alicja Chybińska
ISBN/ISSN 9788362475193
Wyd.: Wydawnictwo Academicon
Cena w sklepie: 44,98
Cena wysyłkowa: 40,48
5
Fenomen szkoły lwowsko-warszawskiej (tw.)
red. Anna Brożek, red. Alicja Chybińska
ISBN/ISSN 9788362475193
Wyd.: Wydawnictwo Academicon
6
Rodzice a gotowość szkolna dzieci
Małgorzata Chojak
ISBN/ISSN 9788377849514
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 34,00
Cena wysyłkowa: 30,60
7
Edukacja postrzegana z perspektywy uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkół z polskim językiem nauczania w wybranych krajach europejskich
Anna Gajdzica, Gabriela Piechaczek-Ogierman, Alicja Hruzd-Matuszczyk
ISBN/ISSN 9788380196605
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
8
Przemiany edukacji przedszkolnych w Polsce i Czechach okresu transformacji ustrojowej
Marzenna Magda-Adamowicz
ISBN/ISSN 9788380195578
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
9
Emil Jaques-Dalcroze i jego idee w edukacji, sztuce i terapii
red. Ewa Szatan, red. Ewa Antonina Muzioł, red. Alicja Komorowska-Zielony
ISBN/ISSN 9788378654681
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
Cena w sklepie: 38,00
Cena wysyłkowa: 34,20
10
Salezjańska ars educandi
red. Karolina Kmiecik-Jusięga, red. Bogdan Stańkowski
ISBN/ISSN 9788327713124
Wyd.: WAM
Cena w sklepie: 41,00
Cena wysyłkowa: 36,90
11
Wykorzystanie e-learningu w polskich uniwersytetach w aspekcie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
Aleksandra Pleśniarka
ISBN/ISSN 9788380195318
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
Cena w sklepie: 38,00
Cena wysyłkowa: 34,20
12
Historia - pamięć - tożsamość w edukacji humanistycznej. T.4: Archiwum jako
red. Bożena Popiołek, red. Agnieszka Chłosta-Sikorska, red. Agnieszka Słaby
ISBN/ISSN 9788365705143
Wyd.: Libron sc.
13
Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki
Grzegorz Żuk
ISBN/ISSN 9788377848753
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 40,00
Cena wysyłkowa: 36,00
14
Efektywność edukacji wczesnoszkolnej. Wybrane aspekty
red. Teresa Parczewska
ISBN/ISSN 9788377849187
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 34,00
Cena wysyłkowa: 30,60
15
Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej
red. Zofia Palak, red. Magdalena Wójcik
ISBN/ISSN 9788377848944
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 38,00
Cena wysyłkowa: 34,20
16
Myślenie krytyczne jako cel kształcenia na przykładzie systemów edukacyjnych USA i Kanady
Ewa Wasilewska-Kamińska
ISBN/ISSN 9788323525554
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Cena w sklepie: 35,00
Cena wysyłkowa: 31,50
17
Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie
Paweł Kozłowski
ISBN/ISSN 9788380950696
Wyd.: Impuls. Oficyna Wydawnicza
Cena w sklepie: 34,80
Cena wysyłkowa: 31,32
18
Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji
red. Anna Karpińska, red. Monika Zińczuk, red. Piotr Remża
ISBN/ISSN 9788380194236
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
19
Edukacja w perspektywie wyzwań współczesności
red. Andrei Harbatski, red. Elżbieta Krysztofik-Gogol
ISBN/ISSN 9788380195295
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
20
W poszukiwaniu wychowującej kurateli sądowej
Andrzej Węgliński, Grażyna Kuziora
ISBN/ISSN 9788377848791
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 36,00
Cena wysyłkowa: 32,40
21
Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Teresa Lewandowska-Kidoń, Barbara Kalinowska-Witek
ISBN/ISSN 9788377848586
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
22
Kobiety w szkole lwowsko-warszawskiej
red. Dariusz Łukasiewicz, red. Ryszard Mordarski
ISBN/ISSN 9788380180987
Wyd.: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgo
23
Aretologiczne podstawy pedagogiki
Krzysztof Śleziński
ISBN/ISSN 9788365432261
Wyd.: SCRIPT
Cena w sklepie: 24,00
Cena wysyłkowa: 21,60
24
Dziecko i nauczyciel w procesie poznania i działania
red. Krzysztof Kraszewski, red. Barbara Nawolska
ISBN/ISSN 9788380840133
Wyd.: Uniwersytet Pedagogiczny
Cena w sklepie: 20,00
Cena wysyłkowa: 18,00
25
Sposób na trudne dziecko

Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
26
Rozumieć chaos. Rzecz o terminach i znaczeniach im nadawanych w pedagogice specjalnej
Sławomir Olszewski, Katarzyna Parys
ISBN/ISSN 9788380840003
Wyd.: Uniwersytet Pedagogiczny
Cena w sklepie: 47,00
Cena wysyłkowa: 42,30
27
Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik
ISBN/ISSN 9788371341878
Wyd.: Harmonia Wydawnictwo
28
Wstęp do teorii wychowania
Andrzej M. Tchorzewski
ISBN/ISSN 9788327712363
Wyd.: WAM
29
Człowiek w kontekście całożyciowej edukacji. Teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia
Wanda Jakubaszek
ISBN/ISSN 9788372719959
Wyd.: Uniwersytet Pedagogiczny
Cena w sklepie: 16,00
Cena wysyłkowa: 14,40
30
Pedagogika
Znaleziono pozycji: 494
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1  [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]

(c) Księgarnia Akademicka