pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 1455
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]   36  [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]
1051
Gratulanci i winszownicy. Zarys komunikacyjnej historii...
Piotr Kowalski
ISBN/ISSN 9788322930946
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
1052
Społeczeństwo sieci
Manuel Castells
ISBN/ISSN 9788301162948
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1053
Kultura jest ważna
Roger Scruton
ISBN/ISSN 9788375064742
Wyd.: Zysk i S-ka. Wydawnictwo
1054
Projektowanie badania jakościowego
Uwe Flick
ISBN/ISSN 9788301162443
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1055
Rodzinne uwarunkowania aktywności seksualnej młodych dorosł.
Anna Gulczyńska
ISBN/ISSN 9788323221432
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
1056
Meksykański sen albo przerwana myśl indiańskiej Ameryki
Clezio J. M. Le
ISBN/ISSN 9788306032611
Wyd.: Państwowy Instytut Wydawniczy
1057
Symbole w działaniu. Akademickie konteksty...
Jarema Drozdowicz
ISBN/ISSN 9788323221326
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
1058
Bunt na sprzedaż. Dlaczego kultury nie da się zagłuszyć...
Joseph Heath, Andrew Potter
ISBN/ISSN 9788374958059
Wyd.: Muza SA Warszawskie Wydawnictwo Literack
1059
Dyskomfort (nowo)Greków
Ilias Wrazas
ISBN/ISSN 9788374326070
Wyd.: Atut
1060
Jak żyć szczęśliwie w innym kraju
Andrzej Olkiewicz
ISBN/ISSN 9788375541151
Wyd.: Czarna Owca
1061
Nowoczesność i tożsamość
Anthony Giddens
ISBN/ISSN 9788301162252
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1062
Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym...
red. Anna Klinik
ISBN/ISSN 9788373084926
Wyd.: Impuls. Oficyna Wydawnicza
1063
Kronika żałoby. 10-18 kwietnia 2010

ISBN/ISSN 9788326800269
Wyd.: Agora. Wydawnictwo
1064
Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945-1989
Małgorzata Mazurek
ISBN/ISSN 9788374362320
Wyd.: Trio
1065
Etyka dobrej roboty
Richard Sennett
ISBN/ISSN 9788374957977
Wyd.: Muza SA Warszawskie Wydawnictwo Literack
1066
Nowoczesne imaginaria społeczne
Charles Taylor
ISBN/ISSN 9788324013401
Wyd.: Znak
1067
Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby
Janusz Kirenko, Ewa Sarzyńska
ISBN/ISSN 9788322731055
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
1068
Kreatywność a procesy adaptacji społecznej
Janina Florczykiewicz
Wyd.: Akademia Podlaska
Cena w sklepie: 29,00
Cena wysyłkowa: 26,10
1069
Woefullest of nations-European America? British travel...
Wojciech Jasiakiewicz
ISBN/ISSN 9788370967215
Wyd.: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgo
1070
Mieszkanie się należy. Studium z peerelowskich praktyk społ.
Dariusz Jarosz
ISBN/ISSN 9788375451696
Wyd.: Aspra-JR
1071
Człowiek w poszukiwaniu sensu
Viktor Frankl
ISBN/ISSN 9788375541250
Wyd.: Czarna Owca
1072
Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczen.
red. Dariusz Tworzydło
ISBN/ISSN 9788362259007
Wyd.: Konsorcjum Akademickie
1073
Powstawanie dużego miasta
Marian Malikowski
ISBN/ISSN 9788373385368
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
1074
Historie intymne. Odnajdując i tracąc siebie
Anna Wiatr
ISBN/ISSN 9788376880211
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
1075
Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w UE po 1 maja 2004 r.
red. Halina Grzymała-Moszczyńska, red. Anna Kwiatkowska, red. Joanna Roszak
ISBN/ISSN 9788376880167
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
1076
Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych
red. Zbigniew Rykiel
ISBN/ISSN 9788373385306
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
1077
Ukraińcy na Warmii i Mazurach. Studium procesów asymilacji
Bożena Domagała
ISBN/ISSN 9788360839287
Wyd.: Ośrodek Badań Naukowych im.W. Kętrzyński
1078
Skandal polityczny. Władza i jawność w epoce medialnej
John B. Thompson
ISBN/ISSN 9788301162382
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1079
Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka
Agata Pietroń-Pyszczek
ISBN/ISSN 9788374881432
Wyd.: Placet Wydawnictwo
1080
Culture & Gender an intimate relation
Aneta Chybicka
ISBN/ISSN 9788374892339
Wyd.: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Znaleziono pozycji: 1455
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]   36  [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]

(c) Księgarnia Akademicka