pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 1455
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ]   43  [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]
1261
Public relations w czasach mp3 i Internetu
red. Dariusz Tworzydło, red. Zbigniew Chmielewski
ISBN/ISSN 9788360583210
Wyd.: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
1262
Od zygoty do osoby
Joanna Różyńska
ISBN/ISSN 9788374537841
Wyd.: Słowo/Obraz Terytoria
1263
Dynamika życia społecznego. Współcz. koncepcje ruchów społ.
Krzysztof Gorlach
ISBN/ISSN 9788373833258
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
1264
Siła tożsamości
Manuel Castells
ISBN/ISSN 9788301155834
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1265
Zbrodnia doskonała
Jean Baudrillard
ISBN/ISSN 9788360457658
Wyd.: Sic! Wydawnictwo
1266
Tożsamość kulturowa Romów w procesach globalizacji
red. Tadeusz Paleczny, red. Joanna Talewicz-Kwiatkowska
ISBN/ISSN 9788323325505
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1267
Przemiany współczesnej obyczajowości
Andrzej Słaboń
ISBN/ISSN 9788372522887
1268
Czary, wyrocznie i magia u Azande
Edward E. Evans-Pritchard
ISBN/ISSN 9788306031690
Wyd.: Państwowy Instytut Wydawniczy
1269
Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy...
David Silverman
ISBN/ISSN 9788301151584
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1270
Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne
Leela Gandhi
ISBN/ISSN 9788371775642
Wyd.: Wydawnictwo Poznańskie
1271
Płynny lęk
Zygmunt Bauman
ISBN/ISSN 9788308042663
Wyd.: Wydawnictwo Literackie
1272
Gender. Perspektywa antropologiczna t.1
red. Renata Hryciuk, red. Agnieszka Kościańska
ISBN/ISSN 9788323503095
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa
1273
Język reklamy w komunikacji medialnej
Wacław Smid
ISBN/ISSN 9788375560718
Wyd.: CeDeWu.pl
1274
Twarz wroga. Próba fenomenologii protagonizmu
Adam Kubiak
ISBN/ISSN 9788373383852
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
1275
Geografia społeczna i kontury historii: podziały...
Siarhiej Kandrycyn
ISBN/ISSN 9788375070330
Wyd.: Semper. Wydawnictwo Naukowe
Cena w sklepie: 32,00
Cena wysyłkowa: 28,80
1276
Komunikacja społeczna w świecie realnym
red. Marzena Baryluk
ISBN/ISSN 9788376110462
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1277
Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym
red. Mirosława Wawrzak-Chodaczek
ISBN/ISSN 9788376111148
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1278
Socjopatologia pogranicza a edukacja
red. Tadeusz Lewowicki
ISBN/ISSN 9788376111025
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1279
Starość jest piękna. Manifest przeciwko kultowi młodości
Esther Vilar
ISBN/ISSN 9788360699058
Wyd.: Agencja "Adit"
1280
Utopistyka. Alternatywy historyczne dla XXI wieku
Immanuel Wallerstein
ISBN/ISSN 9788392666240
Wyd.: Oficyna Bractwa Trojka
1281
Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych
Tomasz Płudowski
ISBN/ISSN 9788301156374
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1282
Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej
Paweł Mościcki
ISBN/ISSN 9788361006404
Wyd.: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
1283
Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne
red. Marek Sokołowski
ISBN/ISSN 9788376110585
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1284
Prowadzenie badań jakościowych
David Silverman
ISBN/ISSN 9788301154806
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1285
Młodzież wobec macierzyństwa i jego kulturowej kreacji
Ewa Włodarczyk
ISBN/ISSN 9788323218944
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
1286
Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym
Ralf Dahrendorf
ISBN/ISSN 9788360490624
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
1287
Wolność w systemie zniewolenia. Rozmowy o polskiej kulturze
red. Aldona Jawłowska, red. Zofii Dworakowska
ISBN/ISSN 9788361493044
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa
1288
Równość
Stuart White
ISBN/ISSN 9788360457580
Wyd.: Sic! Wydawnictwo
1289
Wspólnota
Zygmunt Bauman
ISBN/ISSN 9788308042410
Wyd.: Wydawnictwo Literackie
1290
Propaganda wojenna w liberalnej demokracji. Argument...
Marcin Poletyło
ISBN/ISSN 9788374117470
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
Znaleziono pozycji: 1455
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ]   43  [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]

(c) Księgarnia Akademicka