pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 1455
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]   45  [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]
1321
Święto rewolucyjne
Mona Ozouf
ISBN/ISSN 9788374590525
Wyd.: Oficyna Naukowa
1322
Tajne służby kapitalizmu
Vadim Makarenko
ISBN/ISSN 9788324009404
Wyd.: Znak
1323
Podstawy badań społecznych
Earl Babbie
ISBN/ISSN 9788301151553
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1324
Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży...
Tomasz Szlendak
ISBN/ISSN 9788322928943
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
1325
Geertz a antropologiczne dyskusje wokół religii
Adam A. Szafrański
ISBN/ISSN 9788373634435
Wyd.: Katolicki Uniwersytet Lubelski Instytut
1326
Lud
Margaret Canovan
ISBN/ISSN 9788360457481
Wyd.: Sic! Wydawnictwo
1327
Niepełnosprawność
Colin Barnes, Geof Mercer
ISBN/ISSN 9788360457498
Wyd.: Sic! Wydawnictwo
1328
Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transforma
Piotr Tadeusz Kwiatkowski
ISBN/ISSN 9788373831926
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
1329
Public relations a demokracja
Teresa Święćkowska
ISBN/ISSN 9788323503972
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa
1330
Homo ludens. Zabawa jako źrodło kultury
Johan Huizinga
ISBN/ISSN 9788361182061
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
1331
Krewni - znajomi - obywatele. Kapitał społeczny a lokalna...
Maria Theiss
ISBN/ISSN 9788374418317
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1332
Struktura a kultura.O uwarunkoaniach orientacji...
Piotr Żuk
ISBN/ISSN 9788373832763
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
1333
Natura wielkomiejskich sąsiedztw. Analiza subsąsiedzkich...
Jacek Kotus
ISBN/ISSN 9788323218296
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
1334
Intercultural Education: Theory and Practice
Tadeusz Lewowicki
ISBN/ISSN 9788374418676
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1335
Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu
Stanisław Filipowicz
ISBN/ISSN 9788360501672
Wyd.: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Cena w sklepie: 32,00
Cena wysyłkowa: 28,80
1336
Jeden naród dwie kultury
Gertrude Himmelfarb
ISBN/ISSN 9788360501450
Wyd.: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Cena w sklepie: 27,00
Cena wysyłkowa: 24,30
1337
Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?
Alasdair MacIntyre
ISBN/ISSN 9788360807194
Wyd.: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
1338
Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orient.
Ewa Krawczak
ISBN/ISSN 9788322727737
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
1339
Kowale i alchemicy
Mircea Eliade
ISBN/ISSN 9788361182054
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
1340
Oswajanie wielkiej zmiany. Instytut Socjologii UW
oprac. Ireneusz Krzemiński, oprac. Jacek Raciborski
ISBN/ISSN 9788373881518
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
1341
Ogólna teoria komunikacji
Michael Fleischer
ISBN/ISSN 9788322928646
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
1342
Granice tożsamości, narodu, państwa
Hastings Donnan, Thomas M. Wilson
ISBN/ISSN 9788323323907
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1343
Kultura materialna w rzeczywistości społecznej
Tim Dant
ISBN/ISSN 9788323323310
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1344
Metodologia badań socjologicznych
Ryszard Adam Podgórski
ISBN/ISSN 9788360186633
Wyd.: Branta. Oficyna Wydawnicza
1345
Rozfalowana ziemia. Dzieje ruchu szantowego w Polsce
Jerzy S. Łątka
ISBN/ISSN 9788374900348
Wyd.: Towarzystwo Słowaków w Polsce
Cena w sklepie: 21,00
Cena wysyłkowa: 18,90
1346
Polityka społeczna. Podręcznik akademicki
red. Grażyna Firlit-Fesnak
ISBN/ISSN 9788301153045
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1347
Polityka, anarchizm, lingwistyka
Noam Chomsky
ISBN/ISSN 9788389873637
Wyd.: Oficyna Bractwa Trojka
1348
Wymiana symboliczna i śmierć
Jean Baudrillard
ISBN/ISSN 9788360457368
Wyd.: Sic! Wydawnictwo
1349
Indywidualizm a zmiana społeczna
Zbigniew Bokszański
ISBN/ISSN 9788301152673
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1350
Małe struktury społeczne
Jacek Szmatka
ISBN/ISSN 9788301152185
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
Znaleziono pozycji: 1455
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]   45  [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]

(c) Księgarnia Akademicka