pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Studia zbiorowe
Znaleziono pozycji: 532
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1  [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]
1
Historia w kulturze ponowoczesnej. Koncepcje - metody -perspektywy badawcze
red. Reznik Milos
ISBN/ISSN 9788324230372
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
Cena w sklepie: 39,00
Cena wysyłkowa: 35,10
2
In servitute scientiarum. Biografistyka. Galicja. Druga Rzeczpospolita. Księga pamiątkowa w 10. rocznicę śmierci Profesora Leszka Kuberskiego
red. Antoni Maziarz
ISBN/ISSN 9788373957671
Wyd.: Uniwersytet Opolski
Cena w sklepie: 20,00
Cena wysyłkowa: 18,00
3
Route 66: From Deep Structures to Surface Meanings. A Festschrift for Henryk Kardela on his 66th Birthday
ed. Przemysław Łozowski, Adam ed. Głaz
ISBN/ISSN 9788322790267
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 44,00
Cena wysyłkowa: 39,60
4
Płacz Antygony. O ludziach powstania styczniowego
Dorota Samborska-Kukuć
ISBN/ISSN 9788380887398
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
Cena w sklepie: 40,00
Cena wysyłkowa: 36,00
5
Rola Kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich
red. Kamil Kowalski, red. Rafał Matera, red. Andrzej Pieczewski
ISBN/ISSN 9788380887350
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
Cena w sklepie: 45,00
Cena wysyłkowa: 40,50
6
Sic erat in votis. Rzeczpospolita w czasach nowożytnych
red. Małgorzata Karkocha, red. Piotr Robak
ISBN/ISSN 9788380888043
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
Cena w sklepie: 49,90
Cena wysyłkowa: 44,91
7
Sic erat in votis. Europa i świat w czasach nowożytnych
red. Małgorzata Karkocha, red. Piotr Robak
ISBN/ISSN 9788380888067
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
Cena w sklepie: 44,90
Cena wysyłkowa: 40,41
8
Rocznik centrum studiów białoruskich 1/2015

ISBN/ISSN 245081441
Wyd.: Studium Wuropy Wschodniej
Cena w sklepie: 28,00
Cena wysyłkowa: 25,20
9
Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Prof. Dr. Hab Jacka Pawłowskiego
red. Waldemar Kitler
ISBN/ISSN 9788375235722
Wyd.: Akademia Sztuki Wojennej
Cena w sklepie: 75,00
Cena wysyłkowa: 67,50
10
Florilegium Historicum Amicorum Munera. Profesorowi Krzysztofowi Maciejowi Kowalskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę uro
red. Tomasz Maćkowski
ISBN/ISSN 9788394696702
Wyd.: Eko-dom
Cena w sklepie: 92,00
Cena wysyłkowa: 82,80
11
12
Opera Historico-Iuridica Selecta. Prawo kanoniczne - nauka prawa - prawo wyznaniowe
Wacław Uruszczak
ISBN/ISSN 9788323342953
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
13
Arcana 2017/5(137)

ISBN/ISSN ARC_137
Wyd.: Arcana. Wydawnictwo Dział Handlowy
Cena w sklepie: 19,95
Cena wysyłkowa: 17,96
14
Kwartalnik historii nauki i techniki 2017/3

ISBN/ISSN 0023589X
Wyd.: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birk
Cena w sklepie: 28,00
Cena wysyłkowa: 25,20
15
Archipelag pięknych ludzi. Portrety i studia
Stanisław Dziedzic
ISBN/ISSN 9788377204160
Wyd.: Wydawnictwo "Petrus"
Cena w sklepie: 39,00
Cena wysyłkowa: 35,10
16
Turystyka i polityka. Ideologie współczesnych opowieści o przestrzeniach
red. Jagoda Wierzejska, red. Danuta Sosnowska, red. Alina Molisak
ISBN/ISSN 9788365667304
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonisty
Cena w sklepie: 15,00
Cena wysyłkowa: 13,50
17
Europa Środkowa, Bałkany i Polacy. Studia ofiarowane profesorowi Antoniemu Cetnarowiczowi
red. Janusz Pezda, red. Stanisław Pijaj
ISBN/ISSN 9788365080554
Wyd.: Historia Jagellonica. Towarzystwo Wydawn
Cena w sklepie: 80,00
Cena wysyłkowa: 72,00
18
Śladem dziś stąpam nauczycieli. Studia poświęcone pamięci Profesor Donki Petkanowej
red. Mariola Walczak-Mikołajczakowa
ISBN/ISSN 9788323231929
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
19
O niektórych potrzebach nauki polskiej omawianych na łamach periodyku
Stefan Zamecki
ISBN/ISSN 9788387992897
Wyd.: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birk
Cena w sklepie: 40,00
Cena wysyłkowa: 36,00
20
Organon nr 48 (2016)

ISBN/ISSN 00786500
Wyd.: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birk
21
Zapiski historyczne t. LXXXII/2017 z. 1Poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich
red. Mieczysław Wojciechowski
ISBN/ISSN 978004417912012
Wyd.: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Cena w sklepie: 30,00
Cena wysyłkowa: 27,00
22
Zapiski historyczne t. LXXXII/2017 z. 2Poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich
red. Mieczysław Wojciechowski
ISBN/ISSN 978004417912012
Wyd.: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Cena w sklepie: 30,00
Cena wysyłkowa: 27,00
23
Czas przeszły. Poznańskie studia historyczne 4/2017
red. Maciej Dorna
ISBN/ISSN 9788365663221
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
24
Pecunia servire debet sed non regere. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi
red. Paweł Kaleta, red. Krzysztof Wiak
ISBN/ISSN 9788380613843
Wyd.: Wydawnictwo KUL
Cena w sklepie: 40,00
Cena wysyłkowa: 36,00
25
Budowa fizyczna człowieka na ziemiach polskich wczoraj i dziś
red. Michał Kopczyński, red. Anna Siniarska
ISBN/ISSN 9788365248138
Wyd.: Muzeum Historii Polski w Warszawie
Cena w sklepie: 42,00
Cena wysyłkowa: 37,80
26
Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości
red. Robert Kostro, red. Michał Wysocki
ISBN/ISSN 9788360642931
Wyd.: Muzeum Historii Polski w Warszawie
27
Rocznik centrum studiów białoruskich 2/2016

ISBN/ISSN 24508144
Wyd.: Studium Wuropy Wschodniej
Cena w sklepie: 28,00
Cena wysyłkowa: 25,20
28
Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Prace słupskich doktorantów historii I
red. Wojciech Skóra, red. Agnieszka Teterycz-Puzio
ISBN/ISSN 9788374672757
Wyd.: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Cena w sklepie: 35,00
Cena wysyłkowa: 31,50
29
Arcana 2017/4(136)

ISBN/ISSN ARC_136
Wyd.: Arcana. Wydawnictwo Dział Handlowy
Cena w sklepie: 19,95
Cena wysyłkowa: 17,96
30
Annales UMCS. Sectio F. Historia vol.LXXI (2016)
red. Krzysztof Stępnik
ISBN/ISSN 97897802394258
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 36,00
Cena wysyłkowa: 32,40
Studia zbiorowe
Znaleziono pozycji: 532
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1  [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]

(c) Księgarnia Akademicka