Umiastowienie obszaru Polski od XIII do XXI wieku. Interpretacja geograficzno-historyczna
Obraz współczesnej metropolii a metropolie przyszłości - między przełomem a kontynuacją
Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX wieku
Kompendium wiedzy o logistyce
Urbanistyka operacyjna. Zarys teorii
Miasto i wojna. Wpływ II wojny światowej na przekształcenia struktury przestrzennej i współczesną kondycję urbanistyczn
Funkcje miasta a zawartość i rozmieszczenie metali ciężkich, metaloidów i pierwiastków ziem rzadkich w glebach miejskich
Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy
Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku
O orientacji w przestrzeni miasta
Handel w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi
Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie. Hotel Services in Historic Residences - the E
Miasta w czasach globalizacji
Urbanistyka oddolna. Koszmar partycypacji a wytwarzanie przestrzeni
Green belts. Zielone pierścienie wielkich miast
Urbanistyka "a la francaise". Tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji. Dopełnienie obrazu, t. III: Od Wielkiej Rewolucji po Nowe Tysiąclecie. Wiek XIX, Epoka pragmatyzmu. Wiek XX, labora torium urbanistyki nowoczesnej
Wolność zabudowy. Mity a normatywna rzeczywistość
Wybrane zagadnienia niezawodności konstrukcji drewnianych
Odrodzenie miast
Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu
Przemiany funkcjonalne terenów przemysłowych w latach 1988-1996 (w granicach kolei obwodowej)
Miasta, zamki i klasztory. Państwa krzyżowego Zakonu...
Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic
Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast
Wyznaczniki kształtu współczesnej przestrzeni urbanistycznej
"> urbanistyka - Księgarnia Akademicka Kraków
Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa