Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni
Propozycje wydawnictwa
Utwory_poetyckie._Antologia_

Utwory poetyckie. Antologia

Wojciech Ciszewski – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii
Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor
kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu filozofii politycznej oraz
teorii prawa.


Monografia doktora Ciszewskiego jest na tle nie tylko polskich prac
poświęconych zasadzie neutralności światopoglądowej dziełem
wyjątkowym: nie ogranicza się bowiem wyłącznie do analizy wybranych
aspektów tej zasady, ale prezentuje ją niezwykle wszechstronnie, można
rzec – kompletnie i wyczerpująco, badając między innymi różne sposoby
jej uzasadniania w ramach różnych tradycji filozofii politycznej; i co
najważniejsze: stanowi oryginalny wkład w debatę dotyczącą właściwego
kształtu tej zasady.
Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Załuskiego


Największą zaletą recenzowanej pracy jest to, że Autor pozostaje
w swoich rozważaniach neutralny. Nie optuje za z góry przyjętą tezą, ale
w sposób niezwykle obiektywny analizuje pojawiające się w dyskursie
argumenty. W konsekwencji sformułowane wnioski będą przekonujące
dla zdecydowanej większości czytelników.
Z recenzji prof. dr. hab. Zygmunta Tobora

Zostań z Nami! Dołącz do naszego newslettera!

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris

Chciałem tylko napisać, że przyjemna ta Wasza strona. Z łatwością znalazłem co chciałem i książki przyszły na czas. Trzymajcie tak dalej!

Dean White
Telefon: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Adres: ul. św. Anny 6,
31-008 Kraków
Modernizacja strony dofinansowana przez:
Logo Ministerstwa