Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni
Propozycje wydawnictwa
Terminus_2000_1_2_

Terminus 2000/1-2


O czasopiśmie:

Prace zamieszczone w II (podwójnym) tomie naszego pisma kontynuują przyjętą w numerze programowym ideę przedstawienia recepcji tradycji klasycznej w piśmiennictwie europejskim w aspekcie trzech fundamentalnych dla nowożytnej humanistyki przestrzeni kulturowych: judaistycznej, grecko-łacińskiej oraz chrześcijańskiej. Jednak swoistą zasadą organizującą pozostaje tu renesansowa varietas , podporządkowana sferze latinitatis : obok zagadnień dotyczących renesansowego humanizmu (m. in. analiza historycznych relacji między pojęciami "humanizmu", "reformacji" oraz "kontrreformacji", domniemany wpływ biblijnych komentarzy Kalwina na translatorski kształt Psałterza Dawidowego Jana Kochanowskiego) sporo miejsca zajmują teksty poświęcone literaturze patrystycznej. Na osobną uwagę zasługują glosy filologiczne o tacyzmie i najstarszych zapożyczeniach językowych w Polsce oraz rozprawa o renesansowym teatrze kreteńskim. Dział przekładów obejmuje m. in. pierwszy (całościowy) przekład na język polski ważnego traktatu retorycznego z okresu późnego antyku:
Praeexercitamina Pryscjana z Cerarei; translację poprzedza dodatkowo krótki wstęp oraz komentarze.

Dziękując za napływające do nas pierwsze sygnały zainteresowania i życzliwe słowa sugestii, serdecznie zachęcamy grono filologów do współpracy przy powstawaniu kolejnych tomów.

Zostań z Nami! Dołącz do naszego newslettera!

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris

Chciałem tylko napisać, że przyjemna ta Wasza strona. Z łatwością znalazłem co chciałem i książki przyszły na czas. Trzymajcie tak dalej!

Dean White
Telefon: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Adres: ul. św. Anny 6,
31-008 Kraków
Modernizacja strony dofinansowana przez:
Logo Ministerstwa