Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni
Propozycje wydawnictwa
Religijnośc._Wymiar_prywatny_i_publiczny_

Religijność. Wymiar prywatny i publiczny

Materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Historii UJ, Inicjatywę Małopolską im. Króla Władysława Łokietka oraz Towarzystwo Doktorantów UJ w dniu 15 grudnia 2006 r. Słowo wstępne wygłosili prof. Andrzej Banach oraz prof. Tomasz Gąsowski, prowadzenie: dr hab. Andrzej Waśko.


 • Artur Sułowski, Nieustanna modlitwa wyrażona życiem

 • Paweł Nowakowski, Znaczenia religijności historyka dla jego badań

 • Krzysztof Fokt, Ustępowanie pogaństwa i zakorzenianie chrześcijaństwa...

 • Anna Podobińska, Koncepcja pobożności w pismach św. Justyna Męczennika

 • Michał Wojnowski, Rola religii w armii Cesarstwa Bizantyjskiego w świetle traktatów wojskowych

 • Jerzy Grygiel, Religijność krucjatowa

 • Paweł K. Gąsiorczyk, Rola islamu w kształtowaniu się państw zachodniosudańskich...

 • Janusz Smołucha, Między scholastyką a humanizmem

 • Tomasz Graff, Rozterki religijne biskupów monarchii jagiellońskiej w dobie tzw. II unii polsko-węgierskiej 1440-1444

 • Wiktor Szymborski, Pielgrzymki i kontakty Jagiellonów z sanktuarium oo. Paulinów na Skałce

 • Anna Weiss, Kariera a posługa duszpasterska biskupów przemyskich...

 • Maciej Antecki, Tomasz z Trębek - model kariery niższego duchowieństwa...

 • Jan Sasor, Stosunek do religii Mikołaja Siestrzeńca

 • Maciej Mikuła, Obraz Boga w testamentach szlacheckich doby nowożytnej

 • Karol Łopatecki, Artukuły wojskowe jako źródło poznania religijności żołnierzy doby wczesnonowożytnej

 • Andrzej Michalski, Miejsca kultu na terenie księstwa klewańskiego...

 • Bohdan Małysz, Czeski ateizm na tle polskiej religijności

 • Katarzyna Sonnenberg, Duch i ciało. Modele pielgrzymowania w epoce Edo...

 • Anna Kozub, Wpływ Kościoła na sytuację polityczną na Półwyspie Apenińskim w XX wieku

 • Jarosław Roś, Między polityką a etyką - kazania ks. Jerzego Popiełuszki...

 • Zostań z Nami! Dołącz do naszego newslettera!

  My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

  Laura Priston

  I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

  Joel Morris

  Chciałem tylko napisać, że przyjemna ta Wasza strona. Z łatwością znalazłem co chciałem i książki przyszły na czas. Trzymajcie tak dalej!

  Dean White
  Telefon: +48 12 421 13 87
  E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
  Adres: ul. św. Anny 6,
  31-008 Kraków
  Modernizacja strony dofinansowana przez:
  Logo Ministerstwa