Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni
Propozycje wydawnictwa
W_ogrodzie_cnot__wad_i_grzechow._Problematyka_cnot_w_wybranych_średniowiecznych_kronikach_klasztornych_na_Śląsku_i_w_Czechach

W ogrodzie cnót, wad i grzechów. Problematyka cnót w wybranych średniowiecznych kronikach klasztornych na Śląsku i w Czechach

Praca podejmuje tematykę cnót i wad, która jest analizowana na podstawie trzech kronik powstałych na ląsku i w Czechach w drugiej połowie XIII i w XIV w.-tzw. Księgi henrykowskiej, Kroniki Zdziarskiej (większej) i Katalogu opatów żagańskich. Aleksandra Filipek-Misiak tworzy katalogi cnót i wad cechujących grupy społeczne i jednostki występujące we wspomnianych kronikach, by na tej podstawnie zrekonstruować koncepcję cnót, którą posłógują się autorzy analizowanych kronik. Jest przy tym świadoma, że przeniknięcie od "świata tekstów" kronik do świata wyobrażeń ich autorów jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Tak jak katalogi cnót i wad Autorka zestawia w sposób niebudzący zastrzeżeń, z wykorzystaniem rozległej literatury nie tylko dotyczącej dziejów dziejopisarstwa, lecz również socjologicznej, teologicznej itd., tak odtworzenie koncepcji cnót powiodło się tylko w części, co nie oznacza, że takowych autorzy analizowanych dzieł nie znali. Podjęta przez Autorkę tematyka była właściwie do tej pory niedostrzegalna w historiografii polskiej, stąd oryginalne wyniki jej pionierskich studiów należy uznać za bardzo interesujące, otwierające nowe pole dla interdyscyplinarnych badań mediewistycznych.

Dr hab. Wojciech Mrozowicz, prof. UWr

Wydanie elektroniczne

Dostępne formaty plików to:

  • ebook (format pliku *.pdf)

Cena: 20,00 zł

Zostań z Nami! Dołącz do naszego newslettera!

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris

Chciałem tylko napisać, że przyjemna ta Wasza strona. Z łatwością znalazłem co chciałem i książki przyszły na czas. Trzymajcie tak dalej!

Dean White
Telefon: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Adres: ul. św. Anny 6,
31-008 Kraków
Modernizacja strony dofinansowana przez:
Logo Ministerstwa