Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni
Propozycje wydawnictwa
Fabryka_Slowian._Modernizacje_

Fabryka Słowian. Modernizacje

„Tom Modernizacje został zaplanowany jako pierwsza część czterotomowej serii zatytułowanej Fabryka Słowian, której pomysłodawcą jest dr hab. Patrycjusz Pająk. Seria ma obejmować, poza wskazanymi Modernizacjami, kolejno – Rewizje, Instytucjonalizacje, Popularyzacje. (…)

Celem całego projektu jest przedstawienie rozmaitych aspektów oraz specyfiki zmian cywilizacyjnych i kulturowych zachodzących w krajach zachodniej i południowej Słowiańszczyzny – po części w wieku XIX, ale przede wszystkim w XX i XXI stuleciu. (…)

Ta praca wydaje sie dobrym kontekstem dla rozważania słowiańskich wysiłków i kłopotów modernizacyjnych. Dlaczego? Dlatego, że opisuje doświadczenie nowoczesnosci, jako zjawisko pełne paradoksów i niepokoju. Być nowoczesnym to znaleźć się w otoczeniu, które obiecuje przygodę, siłę, radość, rozwój, przemianę nas samych i świata, ale równocześnie grozi zniszczeniem wszystkiego, co mamy; wszystkiego, co wiemy; wszystkiego, czym jesteśmy. […] nowoczesnośc wciąga nas bowiem w wir nieustannego rozpadu i ponownych narodzin, sprzeczności i walki, udręki i niepewności. Być nowoczesnym to należeć do świata, w którym – jak powiedział Marks – „wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”.”

Ze Wstępu dr hab. Danuty Sosnowskiej

 

SPIS TREŚCI:

Danuta Sosnowska, Wstęp

Dyskusja: „…Żyjemy pomiędzy dwoma światami…”

Aneta Daszuta, Ekspresja form. O jednym z aspektów modernizacji czeskiej myśli estetycznej w pierwszej połowie XX wieku

Marta Cmiel, Przemiany słoweńskojęzycznej przestrzeni publicznej w okresie międzywojennym

Jasmina Suler-Galos, O rodowodzie słoweńskiego socjalnego realizmu

Patrycjusz Pająk, Chorwacki modernizm filmowy

Maciej Faski, Co przestrzeń miejska mówi o modernizacji? Sarajewo i Bośnia w okresie habsburskim

Anna Kobylińska, Fujara a postęp. O paradoksach modernizacji na Słowacji (Jan Lajciak versus Alexander Matuska)

Sylwia Siedlecka, Cyrk Bułgarski w latach 1948-1083 jako projekt modernizacyjny

Jerzy Molas, Forma przejęcia władzy jako przeszkoda w procesach modernizacyjnych współczesnej Serbii

Karolina Ćwiek-Rogalska, „Ukazat jim, v cem je to lepsi”. Projekt modernizacji Pogranicza w czechosłowackiej literaturze socjalistycznej

Aleksander Kaczorowski, Meandry modernizacji: od Praskiej Wiosny do normalizacji

Robert Kulmiński, Sztuka domowa

Indeks nazwisk

Indeks rzeczowy

Indeks nazw miejscowości

Zostań z Nami! Dołącz do naszego newslettera!

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris

Chciałem tylko napisać, że przyjemna ta Wasza strona. Z łatwością znalazłem co chciałem i książki przyszły na czas. Trzymajcie tak dalej!

Dean White
Telefon: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Adres: ul. św. Anny 6,
31-008 Kraków
Modernizacja strony dofinansowana przez:
Logo Ministerstwa