Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni
Propozycje wydawnictwa
Listy_z_Krakowa_do_generala_Jozefa_Wodzickiego_1783_1792

Listy z Krakowa do generała Józefa Wodzickiego 1783-1792

Znaczną część korespondencji pochodzącej z archiwum Wodzickich z Kościelnik, a znajdującej się obecnie w Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu, stanowią listy do gen. Józefa Wodzickiego,
pisane w większości przez jego podkomendnych. Wśród nich listy
kapitana Joachima Grzymały (rkps nr 11635) nie tylko należą do
najliczniejszych, ale także są szczególnie interesujące. Oprócz
spraw wojskowych związanych z regimentem, którego szefem
był gen. Wodzicki, autor opisuje w nich różne wydarzenia z życia
towarzyskiego i kulturalnego ówczesnego Krakowa, stanowiące
cenny przyczynek do poznania dziejów miasta.

Cena: 28,80 zł

Wydanie papierowe

Zostań z Nami! Dołącz do naszego newslettera!

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris

Chciałem tylko napisać, że przyjemna ta Wasza strona. Z łatwością znalazłem co chciałem i książki przyszły na czas. Trzymajcie tak dalej!

Dean White
Telefon: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Adres: ul. św. Anny 6,
31-008 Kraków
Modernizacja strony dofinansowana przez:
Logo Ministerstwa