Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni
Propozycje wydawnictwa
Na_przekor_konwencjom._Nieszablonowe_role_spoleczne_kobiet_i_mezczyzn_od_czasow_nowozytnych_do_1945_roku___Against_Conventions._Uncommon_Social_Roles_of_Women_and_Men_from_Early_Modern_Times_to_1945_

Na przekór konwencjom. Nieszablonowe role społeczne kobiet i mężczyzn od czasów nowożytnych do 1945 roku / Against Conventions. Uncommon Social Roles of Women and Men from Early Modern Times to 1945

Temat zjawisk towarzyszących przekraczaniu barier narzucanych przez społeczeństwo
i pełnieniu ról przypisanych płci przeciwnej nie cieszył się jak
dotąd dużym zainteresowaniem badaczy. Z tego powodu redaktorzy tomu
zdecydowali się zorganizować konferencję Na przekór konwencjom.
Nieszablonowe role społeczne kobiet i mężczyzn od czasów nowożytnych do
1945 roku / Against conventions. Uncommon social roles of women and men
from early modern times to 1945, która odbyła się w dniach 30 listopada
i 1 grudnia 2017 roku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.
U podstaw tej inicjatywy leżała chęć pogłębiania badań genderowych,
ich umiędzynarodowienia, ale również przypomnienia ważnych rocznic
upamiętniających nadanie kobietom praw wyborczych w kolejnych państwach
europejskich. Wprawdzie to kobiety częściej musiały borykać się z granicami
wyznaczanymi przez obyczajowość i normy poszczególnych epok, co zresztą
znalazło odzwierciedlenie w zgłoszeniach na konferencję, jednak poddanie
refleksji doświadczeń mężczyzn, którzy stawali przed tego typu wyzwaniami,
uznaliśmy za równie potrzebne. Niniejsza publikacja jest rezultatem spotkania
z 2017 roku i obejmuje szeroki zakres zagadnień od XVI do połowy XX wieku.
Została podzielona na trzy bloki tematyczne: Publiczne, prywatne, intymne;
Aktywność zawodowa; Stereotypy oraz wyobrażenia.
Ze wstępu
Issues related to the transgression of social boundaries and assumption of roles
associated with the opposite sex have not been a very popular subject among
researchers. Therefore, the editors of this volume decided to organise the
conference entitled Na przekór konwencjom. Nieszablonowe role społeczne
kobiet i mężczyzn od czasów nowożytnych do 1945 roku / Against conventions.
Uncommon social roles of women and men from early modern times to 1945,
which was held on 30 November – 1 December 2017 at the Historical Institute
of the University of Wrocław, Poland. Undoubtedly, definitely more women
struggled with social boundaries, imposed by social conventions and norms
characteristic for each period and this was reflected in the submitted paper
proposals. Nevertheless, we consider the discussion on men’s experience, who
also faced such challenges, as equally important. What lay at the heart of this
initiative was the desire to develop research in gender studies, to widen its
international scope, as well as to commemorate the important anniversaries of
the granting of voting rights to women in various European countries. This
publication is a result of the 2017 meeting and covers a broad range of topics
pertaining to the period between the sixteenth and the mid-twentieth centuries.
The book is divided into three parts, each devoted to a different motif: The
public, the private, the intimate; Activity in the labour market; Stereotypes and
perceptions.
From the introduction

Zostań z Nami! Dołącz do naszego newslettera!

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris

Chciałem tylko napisać, że przyjemna ta Wasza strona. Z łatwością znalazłem co chciałem i książki przyszły na czas. Trzymajcie tak dalej!

Dean White
Telefon: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Adres: ul. św. Anny 6,
31-008 Kraków
Modernizacja strony dofinansowana przez:
Logo Ministerstwa