Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni
Propozycje wydawnictwa
Oświadczenie_woli_wyznaniowej_osoby_prawnej_

Oświadczenie woli wyznaniowej osoby prawnej

Praca dr. Marka Strzały podejmuje temat o wyjątkowej doniosłości poznawczej
w dziedzinie nauk prawnych z zakresu prawa wyznaniowego i prawa
cywilnego. Chodzi o uczestnictwo wyznaniowych osób prawnych w obrocie
cywilnoprawnym i składanie przez nie ważnych oświadczeń woli ze skutkiem
prawnym. Wyznaniowe osoby prawne to obszerny krąg podmiotów prawa,
którymi są kościoły i inne związki wyznaniowe funkcjonujące w życiu
społecznym i w obrocie cywilnoprawnym jako samodzielne podmioty
wyposażone w osobowość prawną. (…) Celem badawczym pracy jest analiza
przesłanek istnienia wyznaniowej osoby prawnej na gruncie prawa polskiego,
a następnie rozważenie kompleksowo zagadnienia istoty i form działania organu
czy innego podmiotu będącego jej reprezentantem w obrocie. (…) Zwraca uwagę
rozległość i głęboko analityczny charakter rozważań i w konsekwencji uderzająca
trafność sądów i wniosków. (…) Praca dr. Marka Strzały stanowi niezwykle
dojrzałe studium naukowe z zakresu prawoznawstwa, przynoszące bardzo
kompleksowy obraz podjętej problematyki oświadczeń woli wyznaniowych
osób prawnych w obrocie prawnym w aspektach historycznym, porównawczym
i prawnopozytywnym. Jej lektura pozwala na pogłębione zrozumienie, czym
są w swej istocie wyznaniowe osoby prawne, w jakim zakresie i w jaki sposób
mogą one skutecznie pod względem prawnym podejmować działania w obrocie
prawnym. Pomimo dużego ładunku teoretycznego praca w znacznym zakresie
dostarcza wiedzy niezbędnej dla praktyki prawnej.
Z recenzji prof. dr. hab. Wacława Uruszczaka
Marek Strzała – adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa
Kościelnego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie,
członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, autor
kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa wyznaniowego, prawa
kościelnego i prawa cywilnego.

Cena: 48,60 zł

Wydanie papierowe

Zostań z Nami! Dołącz do naszego newslettera!

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris

Chciałem tylko napisać, że przyjemna ta Wasza strona. Z łatwością znalazłem co chciałem i książki przyszły na czas. Trzymajcie tak dalej!

Dean White
Telefon: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Adres: ul. św. Anny 6,
31-008 Kraków
Modernizacja strony dofinansowana przez:
Logo Ministerstwa