Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni
Propozycje wydawnictwa
Czy_liberalizm_jest_moralny__

Czy liberalizm jest moralny?

Szkice z polskiego liberalizmu

Liberalizm jest nurtem społeczno-politycznym obecnym
w Europie od kilku wieków. W Polsce był on
w minimalnym stopniu realizowany w życiu społecznym,
istnieje natomiast bogata spuścizna piśmiennicza
tworzona przez teoretyków tego nurtu.
Praźródłem liberalizmu w Polsce był fizjokratyzm,
promujący ten sam katalog wartości, który odnajdujemy
u twórców myśli liberalnej w Europie Zachodniej.
Badanie polskiego liberalizmu wymaga jednoznacznego
wyznaczenia linii demarkacyjnej między
praktyką i teorią. Badania w obszarze filozofii polityki
prowadzone są z wykorzystaniem innego instrumentarium
badawczego niż badania nad historią życia
społeczno-ekonomicznego. Wyniki tych badań są
zgoła odmienne, dlatego uogólnienie, że w Polsce
liberalizm był nieobecny, jest nieprawdziwe. Polscy
teoretycy liberalizmu pozostawili bogaty i bardzo
interesujący materiał, który wymaga opracowania
i interpretacji.
Analizując system wartości liberalizmu, należy wziąć
pod uwagę wielość czynników, które wpłynęły na
jego ukształtowanie. Jednym z nich jest tradycja
chrześcijańska, która wbrew stereotypowym mniemaniom
miała ogromny wpływ na polską myśl liberalną.
Dlatego nie można sytuować liberalizmu w tym
samym nurcie co marksizm. Jest to myśl przewodnia
towarzysząca autorce przy opracowywaniu zbioru
szkiców.

Cena: 27,00 zł

Wydanie drukowane

Zostań z Nami! Dołącz do naszego newslettera!

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris

Chciałem tylko napisać, że przyjemna ta Wasza strona. Z łatwością znalazłem co chciałem i książki przyszły na czas. Trzymajcie tak dalej!

Dean White
Telefon: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Adres: ul. św. Anny 6,
31-008 Kraków
Modernizacja strony dofinansowana przez:
Logo Ministerstwa