Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Problem boskości Oktawiana-Augusta w poezji augustowskiej

Stanisław A. Śnieżewski

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 1993
Stron: 143
Wydawnictwa Księgarni Akademickiej, 3
Dział:
ISBN/ISSN: 9788390088228

 

Autor: Stanisław A. Śnieżewski

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 1993

Wydawnictwa Księgarni Akademickiej, 3

Dział:

Stron: 143

ISBN/ISSN: 9788390088228

W niniejszej rozprawie będziemy poszukiwać odpowiedzi na ogólnie postawione pytanie: Jakie stanowisko wobec problemu boskości Oktawiana-Augusta zajmowali poeci epoki augustowskiej? W dwóch pierwszych rozdziałach, które mają charakter ściśle historyczny, zajmiemy się analizą boskiego kultu człowieka w Rzymie od czasów legendarnego Romulusa aż do oficjalnej deifikacji Juliusza Cezara, która na mocy lex Rufrena nastąpiła w dniu 1-go stycznia roku 42 p.n.e. Analiza ta pozwoli nam ustalić, czy Rzym republikański przygotował grunt pod przyszłą apoteozę Augusta. W trzecim rozdziale omówimy początki boskiego kultu Oktawiana-Augusta w poezji rzymskiej lat 43–30 p.n.e. Rozdział czwarty przyniesie ocenę koncepcji boskości princepsa w poezji lat późniejszych, aż do roku 17 p.n.e. W końcowym rozdziale piątym przyjrzymy się zjawisku boskości Augusta w późnej twórczości Horacego oraz w elegiach Tibullusa i w twórczości Owidiusza.