Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Leksykalne nieczasownikowe wykładniki modalności epistem.

Kinga Tutak

Księgarnia Akademicka, 2003
Stron: 167
Dział:
ISBN: 9788371886362
 
 
 

 

Kinga Tutak

Księgarnia Akademicka, 2003

Dział:

Stron: 167

ISBN: 9788371886362

Tematem rozprawy są leksykalne nieczasownikowe wykładniki modalności epistemicznej, ich klasyfikacja w oparciu o pojęcie gwaranta, a także funkcjonowanie tych wykładników w tekstach autobiograficznych. Praca charakteryzuje jedną klasę leksykalnych środków wyrażania modalności epistemicznej w języku polskim - drugą stanowią czasowniki typu sądzę, że, zaliczane do predykatów mentalnych.