Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Komunikaty informacyjne Sztabu Nacz. Wodza / SG PSZ 1945-47

wstęp i oprac. Czesław Brzoza

Księgarnia Akademicka, 2008
Stron: 728
Dział:
ISBN: 9788371881190
 
 
 

 

wstęp i oprac. Czesław Brzoza

Księgarnia Akademicka, 2008

Dział:

Stron: 728

ISBN: 9788371881190

O książce:

"Komunikaty informacyjne..." ukazywały się od 1 września 1945 r. do 10 lutego 1947 r. Wydawano je w niewielkiej liczbie egzemplarzy, a z założenia informacje w nich zawarte nie były przeznaczone do szerszego rozpowszechniania. Dlatego też można założyć, że podawane w nich wiadomości nie były specjalnie "skażone" wymogami propagandowymi i oddają dość wiernie oceny i poglądy naczelnych władz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie na różnego rodzaju sprawy i ich stosunek do wielu problemów.

Materiały te nie były dotychczas szerzej wykorzystywane przez historyków, co być może wynikało z faktu, że znajdują się one w trudno dostępnych zbiorach archiwalnych, a ponadto zazwyczaj są rozproszone w różnych zespołach, do których trafiły zresztą jedynie w wyniku niedbalstwa adresatów, gdyż - zgodnie z zaleceniami - miały być zniszczone natychmiast po zapoznaniu się z nimi. "Komunikaty..." są jednak niezwykle istotnym źródłem dla dziejów Polski w latach 1945-1956. Należy sądzić, że opublikowanie ich, a tym samym wprowadzenie do szerszego obiegu naukowego, umożliwi w przyszłości precyzyjniejsze omawianie tego fragmentu historii Polski. Bez wątpienia będą one przydatne dla badaczy różnych aspektów dziejów Polski.
(Z recenzji prof. dra hab. Jacka Chrobaczyńskiego)