Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Narodowa demokracja byłego Wielkiego Ks. Litewskiego

Przemysław Dąbrowski

Księgarnia Akademicka, 2010
Stron: 388
Dział:
ISBN: 9788376380087
 
 
 

 

Przemysław Dąbrowski

Księgarnia Akademicka, 2010

Dział:

Stron: 388

ISBN: 9788376380087

O książce: Głównym celem, jaki stawiał sobie autor, przystępując do pracy nad niniejszą książką, było szczegółowe ukazanie procesów i etapów kształtowania się myśli społeczno-politycznej Narodowej Demokracji na obszarze byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zdawało się to o tyle istotne, iż działacze obozu narodowego działający na tych ziemiach nie do końca identyfikowali się z hasłami głoszonymi przez ich ideowych kolegów i przyjaciół z innych terenów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wydaje się, że wielopłaszczyznowość myśli politycznej obozu narodowego na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, złożoność i niebanalność tych rozważań, w pełni zasługują na przedstawienie, tym bardziej, iż do tej pory "litewscy" endecy nie doczekali się odrębnej monografii poświęconej swojemu środowisku. Jeżeli zatem chociaż tylko w części udało się to uczynić i przybliżyć współczesnemu czytelnikowi te zagadnienia, to daje to nadzieję, iż dokonania i wkład tej grupy ideowej w dorobek polskiej myśli politycznej nie ulegną zapomnieniu. (ze Wstępu)


Zobacz też inne książki w dziale historia Polski.

Recenzja na portalu polishhistory.pl:

http://polishhistory.pl/64.html?&tx_ttnews[tt_news]=2387&tx_ttnews[backPid]=63&cHash=67016cbf8d