Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Imperiological Studies. A Polish Perspective

Andrzej Nowak

Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2011
Stron: 240
Dział:
ISBN: 9788361033462
 
 
 

 

Andrzej Nowak

Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2011

Dział:

Stron: 240

ISBN: 9788361033462

 Imperium ma swoje ofiary, ale i ono samo jest ofiarą – to nieco prowokacyjne twierdzenie otwiera najnowszą książkę Andrzeja Nowaka. Publikacja, w całości anglojęzyczna, to zbiór niezwykle interesujących, erudycyjnych studiów, koncentrujących się wokół trzech haseł: ofiary imperium i jego sługi, rola inteligencji (zarówno polskiej, rosyjskiej, jak i anglosaskiej) w rozbijaniu imperium; wreszcie – obraz miejsca Polski w refleksji imperiologicznej. Perspektywa polska, przyjęta dla omawianych tematów, rozumiana jest tu jako „zachodnia”. Składające się na tę książkę teksty łączą wątki i metody historyczno-politologiczne oraz kulturoznawcze, pokazując rozważania cieszącego się międzynarodową renomą badacza tematyki rosyjskiej i relacji polsko-rosyjskich trzech ostatnich stuleci. Recenzenci określili ten zbiór esejów jako znakomity, otwierający nowe perspektywy badawcze. Publikację dopełnia zagadnieniowe zestawienie bibliografii. Książka została wydana we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach serii: Krakow Historical Monographs (vol. II).