Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

LingVaria 2006, nr 1

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2006
Stron: 224
LingVaria, 1
Dział:
ISBN/ISSN: 9788371889219
Wydanie papierowe

10,00 9,00

Pozycja dostępna

 

Autor:

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2006

LingVaria, 1

Dział:

Stron: 224

ISBN/ISSN: 9788371889219

LingVaria - czasopismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, poświęcone zagadnieniom języka polskiego i polonistycznego językoznawstwa, jego historii i współczesności.

Spis treści

Aleksander Kiklewicz: Dyfuzja semantyczna w języku i tekście I
Marek Świdziński: Lingwistyka korpusowa w Polsce - źródła, stan, perspektywy
Ryszard Tokarski: Pola znaczeniowe i ramy interpretacyjne - dwa spojrzenia na język
Maciej Grochowski: Parentetyczne oż jako komentarz metatekstowy
Krystyna Kallas: Struktura gniazd słowotwórczych konstytuowanych przez antroponimy
Stanisław Koziara: Polska frazeologia biblijna - stan i perspektywy opisu
Kazimierz Ożóg: Pauperyzacja języka współczesnej polityki
Aleksandra Cieślikowa: Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII w.
Władysław Śliwiński: Inwersje barokowe w Kanikule i Lutni Jana Andrzeja Morsztyna
Maria Malec: Wkład krakowskiego językoznawstwa polonistycznego do nauki o imionach sobowych
Janusz Strutyński: Tadeusz Milewski (1906-1966)
Jadwiga Kowalikowa: Językoznawstwo a szkolna nauka o języku
Hanna Jadacka: Pluralia tantum w opisie leksykograficznym
Piotr Żmigrodzki , Renata Przybylska, Bogusław Dunaj: O potrzebie wielkiego słownika języka polskiego
Anna Czelakowska Nauka o dźwiękach mowy w gramatykach Onufrego Kopczyńskiego
Anna Piechnik Językowy obraz obcego w nieoficjalnych nazwaniach ludności wiejskiej
Magdalena Żabowska Zróżnicowanie semantyczne partykuł epistemicznych