Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Koncepcja wzroku w poematach homeryckich

Marek Gilski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda, 2011
Stron: 308
Dział:
ISBN/ISSN: 9788360163696

 

Autor: Marek Gilski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda, 2011

Dział:

Stron: 308

ISBN/ISSN: 9788360163696

Wydobyte przez Autora na światło dzienne niedoceniane i ‘ukryte’ aspekty poznawcze dzieła Homera każą z jeszcze większym podziwem patrzeć na jego niepospolite pomysły i idee. Przeanalizowane przez Autora teksty jasno pokazują, że postrzeganie wzrokowe nie jest zagadnieniem marginalnym u Homera, bo choć jego poematy przynależą do poezji oralnej, to jednak obrazowanie wzrokowe jest ważnym elementem oddziaływania na wyobraźnię, co widać zwłaszcza w większych strukturach (dygresje, ekfrazy, porównania), w których kluczową rolę odgrywa zmysł wzroku. Czytelnik – dzięki tej rozprawie i zebranemu w niej materiałowi – lepiej zrozumie zamysł genialnego twórcy Iliady i Odysei. (…) Książka Marka Gilskiego jest zatem „namacalnym” przykładem, że – pomimo upływu tylu wieków i ogromnej liczby publikowanych na temat Homera artykułów i monografi i – poezja wielkiego greckiego Aojda nadal inspiruje i czeka na swoich odkrywców.