Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Faktyczność. Normatywność. Wielokulturowość. Szkice filozoficzno-polityczne

Bogdan Szlachta

Wydawnictwo: Ośrodek Myśli Politycznej, 2012
Stron: 200
Dział:
ISBN/ISSN: 9788362628100

 

Autor: Bogdan Szlachta

Wydawnictwo: Ośrodek Myśli Politycznej, 2012

Dział:

Stron: 200

ISBN/ISSN: 9788362628100

 "Do rąk Czytelnika trafia tomik zawierający szkice traktujące o zagadnieniach rożnych; każdy ze szkiców dotyka jednak problemów, z którymi zmagali się lub wciąż zmagają ci, których zwie się myślicielami politycznymi lub nawet filozofami polityki; ci zatem, którzy uprawiali lub uprawiają uporządkowany namysł nie tyle nad konkretnymi rozwiązaniami możliwymi do wprowadzenia w danych okolicznościach przy użyciu prawa lub metod dopuszczonych przez nie, ile nad uzasadnieniami systemu normatywnego wiążącego poddanych lub obywateli, za którym stoi monopol struktur państwowych w zakresie użycia przymusu. Może się bowiem niekiedy wydawać, że myśl polityczna traktuje o pomysłach przedstawianych przez polityków uwikłanych w bieżące spory, pragnących zrealizować cele krótko- lub długofalowe i po to sięgających po władzę lub dążących do jej przejęcia, by cele te osiągnąć (jest przecież wiele prac traktujących o myśli politycznej w takim wymiarze). Myśl polityczna wkracza jednak również w obszary daleko istotniejsze, a ten, kto ją bada, musi sięgać nie tyle po programy polityczne partii, lecz po prace teoretyczne, których autorzy starają się uzupełnić namysł prawników, socjologów polityki, a zwłaszcza polityków". 

(z Wprowadzenia)