Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Politeja 2011, nr 15

red. Bogdan Szlachta

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2011
Stron: 574
Politeja, 16
Dział:
ISBN/ISSN: POL15
Wydanie papierowe

5,00 4,50

Pozycja dostępna
Wydanie elektroniczne

Dostępne formaty plików to:

  • ebook online (format pliku *.swf Macromedia Flash)

    W celu poprawnego wyświetlenia ebooka niezbędny jest plugin Flash Player. Można go pobrać ze strony: http://www.macromedia.com/go/getflash/

15,00


 

Autor: red. Bogdan Szlachta

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2011

Politeja, 16

Dział:

Stron: 574

ISBN/ISSN: POL15

SPIS TREŚCI

WSPOMNIENIA

5 Paweł Plichta, Ks. prof. zw. dr hab. Andrzej Pankowicz (13 kwietnia 1950-1 lutego 2011)
21 Mikołaj Banaszkiewicz, Profesor Jan Baszkiewicz (3 stycznia 1930-27 stycznia 2011)

ARTYKUŁY

STUDIA KULTUROZNAWCZE

49 Sebastian Wacięga, Civic learning in the museum. Capacities and methods
67 Anna Wrońska, Antybajkowa kampania w ZSRR
79 Radosław Sławomirski, Twórczość Bułata Okudżawy jako przejaw radzieckiej kultury alternatywnej
93 Kamil Szybalski, Kobieta homo sovieticus w powieści Władimira Wojnowicza „Spiżowa miłość Agłai”

PROBLEMY SPOŁECZNE I POLITYCZNE

113 Monika Banaś, Zintegrowane społeczeństwo. Realność, pozory czy utopia? Kilka uwag o szwedzkim modelu społecznej integracji
141 Jakub Jarosław Sokół, Działalność polityczna Serbów łużyckich w Saksonii
161 Michał Wawrzonek, Postkomunizm na Ukrainie w świetle koncepcji „trzech początków”

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

193 Janusz Józef Węc, Reforma wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w traktacie lizbońskim
211 Christopher Reeves, ‘The End of the Affair’? The United States, Poland, and Continental Drift
235 Maria Domańska, Polityka Republiki Białorusi wobec państw obszaru poradzieckiego
269 Ewa Nowak, Relacje mediów jako czynnik interweniujący w stosunkach międzynarodowych. Koncepcja CNN effect

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA I WOJSKOWOŚCI

285 Łukasz Kamieński, Brutalność nowoczesności i amerykańska wojna secesyjna
327 Marcin Lasoń, Strategia udziału Sił Zbrojnych RP w operacjach międzynarodowych

SYSTEMY POLITYCZNE I PARTYJNE

343 Arkadiusz Lewandowski, Koncepcje reformy państwa w „konserwatywnych” nurtach Akcji Wyborczej „Solidarność”
365 Krzysztof Koźbiał, System partyjny Księstwa Liechtensteinu
393 Łukasz Jakubiak, Model parlamentaryzmu dualistycznego we Francji V Republiki na tle tendencji rozwojowych francuskiego konstytucjonalizmu

MYŚL POLITYCZNA

415 Rafał Lis, Wojciech Turski przeciw sukcesji tronu. Próba ponownego odczytania myśli republikańskiej z okresu Sejmu Czteroletniego
453 Dariusz Grzybek, Wczesna publicystyka Jędrzeja Giertycha jako przejaw ewolucji ideowej obozu narodowego
471 Adrian Tyszkiewicz, Równowaga i integracja europejska w koncepcjach generała Władysława Sikorskiego
487 Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, Grupa „Dziś i Jutro” wobec podstawowych założeń ideowych polskiego ruchu narodowego (1945/1946)
505 Piotr Musiewicz, Krótka historia ruchu oksfordzkiego (1833-1845). O kontrowersjach traktariańskich oraz ich kontekście politycznym i religijnym

RECENZJE

535 Beata Kosowska-Gąstoł, Michal Kubát, Teoria opozycji politycznej
543 Krzysztof Koźbiał, Witold Stankowski, Szymon Wiesenthal. Biografia
549 Tadeusz Paleczny, Migracje. Religie i kościoły wobec migracji i migrantów,
red. Jan Zamojski

555 Dorota Pietrzyk-Reeves, Stanisława Orzechowskiego i Augustyna Rotundusa debata o Rzeczypospolitej, wstęp i oprac. Krzysztof Koehler; Krzysztofa Warszewickiego i Anonima uwagi o wolności szlacheckiej, red. nauk. Krzysztof Koehler
563 Anna Wrońska, Национальная гуманитарная наука в мировом контексте, опыт России и Польши, ответственные редакторы: Ежи Аксер, Ирина Савельева

VARIA

569 Radosław Sławomirski, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Problemy kultury w twórczości Fiodora Dostojewskiego”, Kraków, 13-14 maja 2011 roku
573 Grzegorz Krzywiec, Odpowiedź na recenzję zamieszczoną w „Politei”

Przeczytaj fragment