Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Przemiany funkcjonalne terenów przemysłowych w latach 1988-1996 (w granicach kolei obwodowej)

Maria Piech

Wydawnictwo: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2004
Stron: 216
Dział:
ISBN/ISSN: 9788387749729

 

Autor: Maria Piech

Wydawnictwo: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2004

Dział:

Stron: 216

ISBN/ISSN: 9788387749729

 Spis treści:

1. Wstęp.... s. 7
    1.1. Przedmiot i zakres pracy .... s. 7
    1.2. Cele, założenia badawcze i układ pracy ....s. 10
    1.3. Problematyka badań w świetle literatury .... s. 11
    1.4. Materiały źródłowe i metody badań .... s. 24
2. Rozwój terenów przemysłowych Łodzi .... s. 26
    2.1. Uwarunkowania powstania i czynniki rozwoju przemysłu w Łodzi ....s.29
    2.2. Rozmieszczenie terenów przemysłowych w Łodzi do 1988 roku .... s. 38
3. Tereny przemysłowe w strefie wewnętrznej Łodzi w 1988 roku .... s.51
    3.1. Struktura wielkościowa terenów przemysłowych i ich rozmieszczenie ....s.52
    3.2. Struktura użytkowania działek przemysłowych .... s.61
    3.3. Struktura własnościowa .... s.69
    3.4. Struktura gałęziowo-branżowa .... s.74
    3.5. Analiza układu przestrzennego .... s. 80
4. Tereny przemysłowe w strefie wewnętrznej Łodzi w 1996 roku .... s.91
    4.1. Struktura wielkościowa badanych terenów i ich rozmieszczenie .... s. 92
    4.2. Struktura użytkowania działek .... s. 98
    4.3. Struktura własnościowa .... s. 101
    4.4. Zróżnicowanie funkcjonalne badanych terenów w 1996 roku .... s.107
    4.5. Analiza układu przestrzennego .... s. 120
5. Restrukturyzacja terenów przemysłowych w strefie wewnętrznej Łodzi w latach 1988-1996 .... s.133
    5.1. Zmiany struktury wielkościowej badanych terenów przemysłowych .... s.133
    5.2. Zmiany struktury użytkowania działek przemysłowych .... s. 144
    5.3. Zmiany struktury własnościowej.... s. 151
    5.4. Zmiany struktury funkcjonalnej terenów przemysłowych .... s.168
    5.5. Zmiany układu przestrzennego .... s. 178
6. Kierunki i charakter przemian badanych terenów przemysłowych w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych .... s.186
    6.1. Czynniki zmian funkcji działek przemysłowych .... s. 186
    6.2. Mechanizm i prawidłowości zmian .... s.190
    6.3. Kierunki i typy przekształceń .... s.192
7. Podsumowanie .... s. 203
Literatura .... s. 206