Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Studia Iberystyczne 2003, nr 2: Almanach galicyjski

red. Alberto Alvarez Lugris , red. Teresa Eminowicz-Jaśkowska , red. Maria Filipowicz-Rudek

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2003
Stron: 269
Studia Iberystyczne, 2
Dział:
ISBN/ISSN: 9788371885433

Nakład wyczerpany


 

W niniejszej pracy autorzy stawiają sobie za cel przedstawienie propozycji rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem dotyczących przedsiębiorstw zorientowanych międzynarodowo. Aby ten cel zrealizować, w pracy zawarto poniższe zagadnienia. W części pierwszej ukazano genezę przedsiębiorstw międzynarodowych oraz ich miejsce we współczesnej gospodarce. W części drugiej zaproponowano procesowe podejście do zarządzania ryzykiem obejmujące identyfikowanie ryzyka, ocenę ryzyka, manipulowanie ryzykiem i jego kontrolę. W części trzeciej w zgodzie z zaproponowanym modelem dokonano analizy ryzyka przedsiębiorstw zorientowanych międzynarodowo w wybranych obszarach funkcjonalnych: finansach, badaniach i rozwoju, marketingu, produkcji, logistyce. Całość wywodów podsumowano w zakończeniu.