Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Obrazy post-polis. Monografia ponowoczesnego miasta

Artur Jasiński

Wydawnictwo: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjna, 2012
Stron: 186
Dział:
ISBN/ISSN: 9788375712124

 

Autor: Artur Jasiński

Wydawnictwo: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjna, 2012

Dział:

Stron: 186

ISBN/ISSN: 9788375712124

 Niniejsza monografi a jest próbą uchwycenia – za pomocą słowa i fotografi i – zjawisk charakterystycznych dla rozwoju współczesnych metropolii, postindustrialnych miast przełomu XX i XXI wieku, tytułowych post-polis. To plon podróży dookoła świata, w której kolejnymi etapami były: Nowy Jork, LosAngeles, San Francisco, Las Vegas, Honolulu, Tokio, Hongkong, Bangkok i New Delhi. Każda wyprawa cieszy umysł podróżnika trzy razy: w czasie przygotowań, w drodze i przy okazji wspomnień.I ja także przed wyjazdem studiowałem mapy, zagłębiałem się w lekturze. Jednym z moich przewodników stała się książka Ewy Rewers – Post-polis. Wstęp do fi lozofi i ponowoczesnego miasta.Autorka przedstawiła w niej cechy rozwoju współczesnych miast, posługując się trudnym, lecz także niezwykle sugestywnym i plastycznym językiem.Zaczerpnięte z lektury pojęcia takie jak: zanik granic miasta; jego kinetyka; zjawiska ciągłego ruchu,namnażania i przepływów; produkcji obrazów i natłoku informacji; komercjalizacji przestrzeni publicznej;metafi zyki światła i dynamiki tożsamości stały się dla mnie inspiracją do wykonania serii ilustrujących jefotografi.W warstwie tekstowej praca rozwija i pogłębia zamieszczony w niej materiał ikonografi czny, analizującz kilku perspektyw fenomen urbanizacji – gwałtownego rozwoju współczesnych metropolii. Wielkie miasta,ze względu na swoje globalne znaczenie, stały się obecnie głównym poligonem badawczym dla wielu dyscyplin naukowych, nie tylko dla architektów i urbanistów. Każda podróż ma swój sens, swój rytm i swój czas. Fileas Fogg zdołał objechać świat w osiemdziesiąt dni. My – kiedy wyruszyliśmy w podróż dookoła świata wraz z naszą córką, świeżo upieczoną studentką, korzystając z jej pierwszych długich wakacji – mieliśmy tylko czterdzieści dni, ale za to do dyspozycji wspaniały wehikuł: otwarty bilet lotniczy, Around the World Ticket Lufthansy, który umożliwiał zatrzymywanie się na dowolny okres, na wybranym lotnisku, pod warunkiem że lot odbywać się będzie zawsze w jednym kierunku. Logika podróży lotniczej nakłoniła nas do wybrania kierunku zachodniego. Gdy leci się na zachód, każdy dzień staje się dłuższy, przybywa minut i godzin, narasta zmęczenie, lecz nagrodą

za to jest kolejna pełna noc, kiedy trudy podróży można w naturalnym rytmie odespać, unikając dokuczliwego jet-lagu. Ceną za ten komfort była utrata jednego dnia, który zniknął z naszego życia gdzieś nad Pacyfi kiem, w czasie lotu z Honolulu do Tokio.[...] Naszym celem, tak jak to bywa podczas każdej klasycznej wyprawy, było poznanie świata, spojrzenie na obce miasta oczami innego, przecieranie własnych ścieżek w dekoracjach rzeczywistości, która
w trakcie podróży deformuje się i odkształca, poddaje się nastrojowi i chwili, ujawnia inne, zaskakujące oblicze. Kluczem do poznania miały stać się współczesne metropolie – tygle, w których warzy się władza,kultura i sztuka, węzły w światowej sieci przepływów, symbole nowoczesności. Fernand Braudel dowodzi, że „miasta są jak transformatory elektryczne, zwiększają napięcie, przyspieszają wymianę, poddają ludzi stałej presji. […] Wszystkie wielkie okresy wzrostu znajdują wyraz w eksplozji miast”. Ewa Rewers uzupełnia: „przestrzeń miejska jest znakomitym bo wielowarstwowym i wielofunkcyjnym lustrem teraźniejszości. Nowe dzielnice i nowe budynki są jak nowe idiomy i nowe słowa w języku […]. Przy Ich pomocy opowiadamy o świecie, o próbach poznania go, zrozumienia i uporządkowania”.
 
Ze wstępu