Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji

Magdalena Podsiadło

Wydawnictwo: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wyda, 2013
Stron: 230
Dział:
ISBN/ISSN: 9788324222278

 

Autor: Magdalena Podsiadło

Wydawnictwo: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wyda, 2013

Dział:

Stron: 230

ISBN/ISSN: 9788324222278

 HORYZONTY KINA

 
Tematem rozprawy jest autobiografizm filmowy, próba jego zdefiniowania oraz wyznaczenia głównych nurtów, z których się wywodzi (kina awangardy, undergroundowego oraz nowofalowego). Analiza postawy autobiograficznej twórcy zawartej w dziele wskazuje, że realizuje się ona przez wielogłosowy status „ja” autobiograficznego, reprodukcyjny charakter obrazu, fabularyzację oraz kreację. Ślad-trop, który autor pozostawia w filmie, zwraca się jednocześnie ku niemu samemu. Powtarzające się tropy tworzą natomiast podstawę retoryki twórczości autobiograficznej, czyli katalog najczęściej powracających tropów-sygnałów wskazujących na rzeczywistą osobę autora filmowego. Odmienne sposoby zawierania z widzem paktu autobiograficznego pozwalają uporządkować twórczość autobiograficzną według trzech typów „ja” autorskiego, czyli „ja” empirycznego, porte-parole oraz „ja” sylleptycznego, które stały się podstawą analiz twórczości trojga autorów – odpowiednio: Jonasa Mekasa, Márty Mészáros oraz Jerzego Skolimowskiego.