Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Anonimowy periplus Morza Czarnego

Joanna Porucznik

Wydawnictwo: Quaestio, 2013
Stron: 105
Dział:
ISBN/ISSN: 9788362571529

 

Autor: Joanna Porucznik

Wydawnictwo: Quaestio, 2013

Dział:

Stron: 105

ISBN/ISSN: 9788362571529

Joanna Porucznik – ur. w 1985 r. w Lubinie, absolwentka kultury śródziemnomorskiej (licencjat), filologii klasycznej i archeologii (magisteria) Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie przygotowuje pracę doktorską dotyczącą relacji grecko-barbarzyńskich na północnych wybrzeżach Morza Czarnego, realizowaną w ramach programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, projekt „The Eastern Mediterranean from the 4th century BC until late antiquity”.

 

Wybrzeża Morza Czarnego od wielu lat pozostają w kręgu zainteresowań badawczych autorki, czego wynikiem są liczne podróże odbyte do krajów nadczarnomorskich (Ukraina, Rosja, Bułgaria, Rumunia, Turcja, Gruzja), a także udział w wykopaliskach archeologicznych (misje archeologiczne w Tyritake oraz Tanais).