Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Terminus 2008/1

Borowski Andrzej red.naczel. , ,

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2008
Stron: 281
Dział:
ISBN/ISSN: 9788371881282

 

Autor: Borowski Andrzej red.naczel. , ,

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2008

Dział:

Stron: 281

ISBN/ISSN: 9788371881282

Terminus jest czasopismem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego - półrocznikiem poświęconym tradycji klasycznej w kulturze nowożytnej.

SPIS TREŚCI


ROZPRAWY I PRZYCZYNKI


Stilyana Batalova, Miles Placidus Nomine - A Case Study on Latin Gesta Romanorum; Rafał Szmytka, Philips van Marnix van Sint Aldegonde i jego Ratio instituendae iuventutis; Justyna Kiliańczyk-Zięba, O dyplomie nobilitacyjnym Jana Januszowskiego i portrecie renesansowego wydawcy; Patryk Czepanis, Z problemów perswazji w Epistolae familiares Stanisława Konarskiego; Noémi Petneki, Lutnia Młynarza. Carmen II 3 Ad suam testudinem M. K. Sarbiewskiego i Piękna Młynarka Müllera-Schuberta; Jakub Niedźwiedź, Pisma w Wilnie od XV do poł. XVII wieku. Rekonesans; Paweł Bukowiec, Wilno i "Wilno". Kilka uwag o literackiej reprezentacji miasta (i świata).

RECENZJE I OMÓWIENIA


Jakub Koryl, Erich Auerbach, Język literacki i jego odbiorcy w późnym antyku łacińskim i średniowieczu, przeł. R. Urbański, Kraków, Wydawnictwo Homini, 2006; Nowości wydawnicze, oprac. Aneta Kliszcz.

EDYCJE I PRZEKŁADY


Henryk Chełchowski, Nadzieja pokoju pruskiego. Wydała Aleksandra Oszczęda; Anna Stachura, Rozmowa o stylu polskim jako ogniwo procesu kształtowania się kanonu literatury polskiej w XVIII wieku; Rozmowa o stylu polskim. Wydała Anna Stachura; Mowa utrzymująca język łaciński, 1768 rok. Wydał Jakub Niedźwiedź; Katarzyna Wojsław, Maria Magdalena grzesznica i nawrócona. Siedemnastowieczna polska proza marinistyczna; Anton Giulio Brignole Sale / Anonim, Żywot M[arii] Magdaleny grzesznice i nawróconej. Wydała Katarzyna Wojsław.