Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wprowadzenie do japońskich sztuk walki

Jarosław Jastrzębski

nakładem autora, 2009
Stron: 176
Dział:
ISBN: 9788392809104

 

Jarosław Jastrzębski

nakładem autora, 2009

Dział:

Stron: 176

ISBN: 9788392809104

Ksišżka zawiera podstawowe informacje, z którymi powinien zapoznać się każdy trenujšcy japońskie sztuki walki. Zawiera przystępnie napisany zarys historii Japonii, zwracajšcy szczególnš uwagę na militarne i kulturowe jej aspekty. Genezę sztuk walki w ogóle oraz charakterystykę tych pochodzenia japońskiego, ich klasyfikcję, podstawowe pojęcia, główne systemy i najbardziej znanych propagatorów. Ksišżka zaopatrzona w bardzo bogatš bibliografię opracowań w języku polskim dotyczšcych wszystkich sztuk budo. W pracy znajduje się również słowniczek japońsko-polski, zgodny z transkrypcjš Hepburna, jedynš powszechnie stosowanš i uznanš w œwiecie.