Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Classica Cracoviensia 2007, nr 11: From Antiquity to ModernTimes. Classical Poetry and its Modern Receptions. Essays in Honour of Stanisław Stabryła

ed. Jerzy Styka

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2007
Stron: 410
Classica Cracoviensia, 11
Dział:
ISBN/ISSN: 9788371880957

 

Autor: ed. Jerzy Styka

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2007

Classica Cracoviensia, 11

Dział:

Stron: 410

ISBN/ISSN: 9788371880957

Classica Cracoviensia jest serią naukową poświęconą kulturze antycznej grecko-rzymskiej, wydawaną przez Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Założona w 1995 roku przez Stanisława Stabryłę, od roku 1996 redagowana przez Jerzego Stykę. Seria jest publikowana w językach kongresowym i w języku łacińskim. Od samego początku stanowi forum współpracy polskich i zagranicznych uczonych, filologów klasycznych, historyków starożytnych, archeologów klasycznych, językoznawców indoeuropejskich oraz przedstawicieli innych dyscyplin zainteresowanych starożytną kulturą grecko-rzymską.


W tomie zamieszczono artykuły poświęcone prof. Stanisławowi Stabryle z okazji 70. urodzin.

CONTENTS:

Introduction
Bibliografia prac Stanisława Stabryły

Część I: OD ANTYKU DO WSPÓŁCZESNOŚCI. POEZJA KLASYCZNA I JEJ NOWOŻYTNA RECEPCJA

Jerzy Styka, Musarum Cultor. Stanisław Stabryła - uczony, humanista. człowiek; Stanisław Stabryła, Struktura obrazu poetyckiego w liryce Horacego; Jerzy Danielewicz, Liryka miłosna Pindara w Uczcie mędrców Atenajosa; Lucyna Stankiewicz, Rzymski teatr improwizacji - Fabula Atellana; Kazimierz Korus, Etyczna konstrukcja Iliady; Henryk Podbielski, Patos jako element stylu wzniosłego w trakctacie Ps. Longinosa O wniosłości; Robert R. Chodkowski, Na granicy obrazu scenicznego i słowa, czyli audiodeskrypcja supletywna w teatrze Sofoklesa.

Część II: VARIA

Antoni Bobrowski
, The Wrath of Achilles in the Journal of the Trojan War by Dictys of Crete; Dariusz Brodka, Attila and Aetius. Zur Priskos-Tradition bei Prokopios von Kaisareia; Anna Brzózka, Asthetisches Kriterium (delectare) in Ciceros rhetorischen Schriften; Agnieszka Heszen, The earliest christian poetry as exemplified by didache 9-10; Maria Kłańska, Zum Verhaltnis zwischen Antike und Christentum in Franz Teodor Csokors Dramen-Trilogie Olymp und Golgatha; Iosephus Korpanty, Vergiliana; Adam Kubiś, Le nom de Martyr; Tomasz Polański, The Destructive Force of Roman Censorship. A Retrospective View Across the Limes; Joanna Pypłacz, The Terrible and the Sublime. Some Notes on Seneca's Poetic; Kurt Smolak, Die wahre Minerva; Stanisław Śnieżewski, From Research on "Theology of Victory" in Republican Rome (Literary Testimonies); Anna Maria Wasyl, Maximianus and the Late Antique Reading of Classical Literary Genres; Elzbieta Wesołowska, Three voices on the old age; Hubert Wolanin, Linguistic bases of A. Gellius' literary criticism. Remarks on the essay 2, 6; Roman Maria Zawadzki, Zur Rezeption der Romischen Literaturin Schriften des Stanislus de Scarbimiria.