Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Treści teologiczno-liturgiczne formularza Mszy w dzień uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Marcin Ks. Olejniczak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013
Scripta Theologica Thoruniensia;
Stron: 139
Dział:
ISBN: 9788323129677
 
 
 

 

Opracowania z zakresu hermeneutyki liturgicznej nie są zbyt częste w literaturze teologiczno-liturgicznej, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Stąd książkę ks. Marcina Olejniczaka należy przyjąć z satysfakcją, gdyż wpisuje się w ten, niestety rzadko podejmowany, nurt refleksji naukowej. […] Autor, zainspirowany euchologią Mszału rzymskiego Pawła VI i tekstami biblijnymi posoborowego Lekcjonarza mszalnego, dokonał analizy formularza Mszy św. w dzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Podstawowym zamierzeniem pracy jest więc ukazanie teologicznych treści celebracji Pięćdziesiątnicy na podstawie analizy odnośnej euchologii i tekstów biblijnych. […]

Opracowanie ks. Marcina Olejniczaka bez wątpienia stanowi cenny wkład […] we współczesną teologię liturgii. Jego lektura może przyczynić się także do bardziej świadomego celebrowania misterium Pięćdziesiątnicy i lepszego rozumienia roli Trzeciej Osoby Trójcy Świętej w ekonomii zbawienia i w życiu każdego chrześcijanina otwartego na Osobę i dary Ducha Świętego. (Z recenzji ks. dr. hab. Daniela Brzezińskiego)