Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Studia i rozprawy z dziejów XVI-XX wieku

Marian Zgórniak , Grzegorz redakcja Nieć

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2009
Stron: 459
Regiony Historia Kultura, 5
Dział:
ISBN/ISSN: 9788371880247

 

Autor: Marian Zgórniak , Grzegorz redakcja Nieć

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2009

Regiony Historia Kultura, 5

Dział:

Stron: 459

ISBN/ISSN: 9788371880247

W książce znajdziemy, zgodnie z ogólną koncepcją serii Regiony-Historia-Kultura, wybrane studia i rozprawy, które z jednej strony prezentują warsztat i horyzonty badawcze autora, z drugiej zaś podkreślają jego zainteresowania regionalistyczne. Zbiór prac historycznych Mariana Zgórniaka (1924-2007) składa się z 31 artykułów rozproszonych do tej pory po różnych czasopismach specjalistycznych czy wydawnictwach zbiorowych. Prace te, zebrane w jednym tomie, tworzą nową jakość.

SPIS RZECZY


Wojskowość w dziejach Rzeczypospolitej i innych państw środkowo-europejskich w XVI i XVII wieku; Finansowe problemy wojskowości polskiej w epoce saskiej; Problem reprezentacji społeczeństwa w ustawodawstwie i konstytucjach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1807-1830); Kraków a operacje wojenne Księstwa Warszawskiego; Struktura społeczna polskich sił zbrojnych w powstaniu 1830/1831 roku; Problem świadomości narodowej ludności na terenach polski i tzw. Ziem zabranych w czasie powstania styczniowego 1863/1864 roku; Udział krakowskiej młodzierzy akademickiej w powstaniu styczniowym; Emigracja polska po 1864 roku wobec problemów bałkańskich; Emigracja polska wobec wydarzeń 1870 i 1871 roku; Prasa Krakowa wobec konfliktu religijnego we Francji lat 1904-1905 i rozdziału Kościoła od państwa; Galicja w planowaniu wojennym Austrii i Austro-Węgier; Strategiczna rola Krakowa przed wybuchem i w czasie I wojny światowej; Armia Polska we Francji 1917-1919; Wojsko Polskie w pierwszych latach II Rzeczypospolitej (1918-1921); Sytuacja międzynarodowa Polski na początku lat trzydziestych XX wieku; Z problematyki polityczno-wojskowej Polski i Czechosłowacji w latach 1921-1938; Wojna domowa w Hiszpanii w oświetleniu polskiego rządowego piśmiennictwa politycznego i wojskowego z lat 1936-1939; Lebensraum w doktrynie politycznej i wojennej III Rzeszy; Litwa w ocenach wywiadu i planach operacyjnych III Rzeszy (1935-1939); "IN-3" - sprawa Jerzego Sosnowskiego; Możliwości wojenne Niemiec i Polski w 1939 roku; Nieudana misja Władysława Gizberta-Studnickiego w Berlinie w początku 1940 roku; Koncepcje federacyjne rządu Rzeczypospolitej w Londynie w czasie II wojny światowej; Próby dywersyjnej działalności niemieckiej w stosunku do rządu polskiego w okresie przygotowań do ataku na ZSRR (1940-1941); Sytuacja polityczno-strategiczna Rumunii i państw bałkańskich w ocenach najwyższych władz wojskowych Francji (1939-1940); Polski ruch oporu we Francji w okresie okupacji hitlerowskiej (1940-1944); Wokół genezy "Fall Barbarossa" i problemu wojny prewencyjnej 1941 roku; Siły zbrojne i doktryny wojenne w obu wojnach światowcyh (1914-1918, 1939-1945); Rola Francji generała de Gaulle'a w polityce zagranicznej Polski; Woja zimowa sowiecko-fińska (1939-1940).


Przeczytaj recenzję książki zamieszczoną na portalu Histmag.org.Recenzja na portalu histmag.org:

http://histmag.org/?id=4429