Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Archeologia zdarzeń inspirowanych śmiercią. Słowo filozoficzne wobec tego co nieuniknione

Aleksandra Pawliszyn

UNIWERSYTET GDAŃSKI, 2013
Stron: 210
Dział:
ISBN: 9788378651314
 
 
 

 

Aleksandra Pawliszyn

UNIWERSYTET GDAŃSKI, 2013

Dział:

Stron: 210

ISBN: 9788378651314

Oryginalny charakter poniższej publikacji wyraża się w tym, iż stanowi ona całość – ze względu na zastosowaną tu metodę, implikującą swoistą postawę wobec filozofowania – złożoną jednakże z tekstów tematycznie samodzielnych, scalanych leitmotivem – powtarzającymi się metodologicznymi wątkami, nieodmiennie towarzyszącymi analizom kardynalnych wyznaczników egzystencji człowieka, takich jak m.in.: cierpienie, wolność, śmierć, twórczość, erotyzm. Naszą drogę rozpoczniemy od zarysowania istotnych aspektów metody, by dokonać ustaleń na temat kondycji samego filozofowania, i zgodnie z wypracowanym stanowiskiem odnieść się, tak do współczesnych ekspresji filozoficznych (J. Derrida), jak też do specyficznego rozpoznania dzisiejszego świata, zawartego w przekazie rapu.