Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Quaestiones Medii Aevi Novae 2014 (19). Women and feminity

red. Wojciech Fałkowski

Wydawnictwo: Societas Vistulana. Towarzystwo Naukowe, 2014
Stron: 509
Dział:
ISBN/ISSN: 9788361033813

 

Autor: red. Wojciech Fałkowski

Wydawnictwo: Societas Vistulana. Towarzystwo Naukowe, 2014

Dział:

Stron: 509

ISBN/ISSN: 9788361033813

Rocznik QMAN powstał w 1994 roku. Od 2003 jego wydawcą jest „Societas Vistulana”. Pismo publikuje prace z zakresu wszystkich dyscyplin zajmujących się epoką średniowiecza. Artykuły omawiające badania archeologiczne sąsiadują z pracami z historii sztuki i numizmatyki, a historia gospodarcza jest przedstawiana obok historii kultury. Wszystkie publikowane są wyłącznie w językach kongresowych i mają wprowadzać ich autorów do międzynarodowej debaty naukowej o średniowieczu. Pismo zabiega o autorów ze wszystkich ośrodków europejskich. Każdy tom jest poświęcony wybranemu tematowi przewodniemu, jednak zachowane jest stałe miejsce na prezentację bieżących, szczególnie ciekawych badań. W osobnym, obszernym dziale zebrane są omówienia najnowszych publikacji mediewistycznych wydanych w Polsce i innych krajach Europy.

The yearly publication QMAN came into existence in 1994. Successive volumes of the yearly appear every December. Since 2003 its publisher has been “Societas Vistulana”. The periodical features works on all branches dealing with the history of the Middle Ages. Articles discussing archaeological research adjoin works on the history of art and numismatics, and economic history is presented next to the history of culture. They are all published only in congressional languages, and are supposed to introduce their authors in the international scientific debate on the Middle Ages. The periodical seeks the collaboration of authors from all European centres. Every volume is devoted to a chosen central subject, but there is a place saved regularly for the presentation of current, particularly interesting research. A separate, extensive section comprises reviews of the newest medievalist publications issued in Poland and other European countries.

Przeczytaj fragment