Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Nie dla Unii Europejskiej, tak dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Barbara Zyzak

Adam Marszałek. Wydawnictwo, 2014
Stron: 128
Dział:
ISBN: 9788377808900
 
 
 

 

Barbara Zyzak

Adam Marszałek. Wydawnictwo, 2014

Dział:

Stron: 128

ISBN: 9788377808900

Niniejsza książka została poświęcona stosunkom Norwegii z Unią Europejską, a szczególnie ukazaniu wydarzeń w latach 1945–2009, mających wpływ na obecną pozycję Oslo w Brukseli. Brak formalnego członkostwa Norwegii w Unii Europejskiej jest różnie interpretowany przez naukowców.
Celem niniejszej książki jest ukazanie specyfiki uwarunkowań zewnętrznych, kulturowo-historycznych, społeczno-politycznych oraz ekonomicznych, które przyczyniły się do nieformalnej integracji Norwegii na poziomie europejskim. Wyłącznie państwo norweskie dwukrotnie odrzuciło członkostwo w UE w latach 1972 i 1994. Specyficzna postawa Norwegów wobec integracji europejskiej jest uwarunkowana historycznie i kulturowo. Pomimo pragnienia zachowania niezależności kraju Norwegia jest świadoma, że w wielu sprawach wewnętrznych i zewnętrznych jest uzależniona od decyzji podejmowanych na forum unijnym.

 

Fragment Słowa wstępnego