Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Polonica t. XXXIII

INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 2013
Stron: 342
Dział:
ISBN: POL33

 

 Dariusz Niedźwiedzki, Dylematy i kontrowersje wokół integracji europejskiej –

wprowadzenie

Jerzy Bartkowski, Samorządy i europeizacja Polski lokalnej. Aspektpragmatyczny, socjologiczny i polityczny

Mirosław Natanek, Marazm czy wykorzystana szansa? Społeczności lokalnewobec działań samorządów lokalnych w warunkach członkostwa Polski w UEi decentralizacji kraju

Maciej Stępka, Consolidating Europeanization. A Communication-evelopmentPerspective

Paweł Kubicki, Tożsamość w czasach zmiany. Polska lokalna w procesie integracjieuropejskiej

Magdalena Góra, „Nie taka Unia straszna, jak ją malują”? Stan integracjieuropejskiej i przyszłość Unii Europejskiej w oczach Polaków w świetle badańjakościowych

Marcin Galent, Polak i jego rodzina w Unii Europejskiej

Krzysztof Zuba, Polski eurosceptycyzm w kontekście dylematów teoretycznych i porównawczych

Anna Pacześniak, Eurosceptyzym polskich partii politycznych – ile w tymprzekonania, a ile pragmatyzmu?

Natasza Styczyńska, (Non)Existence of Bulgarian Party-Based Euroscepticism –Why Should We Care?

Nóra Lázár, Euroscepticism in Hungary and in Poland: A comparative analysisof Jobbik and the Law and Justice parties