Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Terminus 2014, t. 16, z.2 (31)

red. Jakub Niedźwiedź

Wydawnictwo: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo, 2014
Stron: 258
Terminus, 31
Dział:
ISBN/ISSN: 20820984
Wydanie papierowe

12,60 11,34

Pozycja dostępna

 

Autor: red. Jakub Niedźwiedź

Wydawnictwo: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo, 2014

Terminus, 31

Dział:

Stron: 258

ISBN/ISSN: 20820984

TERMINUS  jest kwartalnikiem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazującym się od 1999 roku. Na łamach czasopisma ukazują się artykuły poświęcone kulturze wczesnonowożytnej (XV–XVIII w.), przede wszystkim w Europie środkowo-wschodniej. Szczególnie interesują nas: literatura, retoryka, historia sztuki, filozofii oraz idei, a także publikacja nieznanych materiałów z epoki.
Każdy zeszyt „Terminusa” składa się z czterech działów: 1. Rozprawy i przyczynki, 2. Artykuły recenzyjne, 3. Omówienia, 4. Edycje i przekłady. Co roku drukowany jest wybór artykułów z danego rocznika.
Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7 punktów).